Leek informeert over Digitale Overheid

Leek Digitale Overheid Schutse

Leek Digitale Overheid Schutse-2Leek Digitale Overheid Schutse-4Leek Digitale Overheid Schutse-5Leek Digitale Overheid Schutse-6LEEK – Dick Kampinga, webmaster van de gemeente Leek, gaf vrijdagmorgen ene presentatie over de Digitale Overheid. Hij deed dat tijdens de maandelijkse vrijdagochtend presentatie van het SeniorWeb Leek in de Schutse. Overheidsorganisaties gaan in snel tempo over op gebruik van computer en tablet als middel om contact te houden met inwoners. Ook organisaties als pensioenfondsen, ziektekostenverzekeraars en waterschappen liften mee in dit proces. Ook informatie uitwisseling over onderwerpen als AOW, het pensioen, de huurtoelage en ziektekostentoelage vindt steeds vaker digitaal plaats. Op een aantal fronten zijn overheden bezig met voorlichting over deze Digitale Overheid, onder meer via publiekscampagnes via televisie en radio. Voor mensen die nog niet of bijna niet gewend zijn om te gaan met computerapparatuur kan SeniorWeb Leek van dienst zijn. En via de openbare bibliotheken komt er een hulpcircuit met computer oefenprogramma’s. Ook SeniorWeb Leek is van plan cursusprogramma’s voor de Digitale Overheid aan te bieden.