Leek kapt essen

LEEK – Vos Groenvoorziening uit Roden startte maandag met de kap van de essen(laan)op Nienoord. Gedurende de werkzaamheden is de laan afgesloten. Sinds enkele jaren wordt de gemeente Leek op meerdere plaatsen geconfronteerd met essentaksterfte. Deze ziekte wordt veroorzaakt door een schimmel die in de houtvaten van de besmette essen groeit. De vaten raken verstopt, waardoor de takken en bladeren verdrogen en vervolgens afsterven. In verband hiermee heeft de gemeente Leek een onderzoek laten verrichten op Landgoed Nienoord. Het blijkt dat ongeveer zeventig procent van de bomen is aangetast. In de huidige situatie gaat de karakteristieke singel op termijn verloren. De gemeente pakt het probleem gefaseerd aan. Dit is nodig omdat de singel door verschillende vleermuissoorten wordt gebruikt als vliegroute. In 2014 is al een nieuwe elzensingel aan de noordkant geplant. Vervolgens worden vier van de zes rijen bomen gerooid en wordt een nieuwe laanbeplanting gekozen. Er is gekozen voor herplant met linden.