Leek komt met detailhandelsvisie

LEEK – Na maanden intensief overleg met ondernemers uit Leek, Tolbert en Zevenhuizen is –ie er: het concept detailhandelsvisie, een document over de toekomst van de detailhandel in de gemeente Leek. De hoofdgedachte achter de visie is de detailhandel toekomstbestendig te maken door vooral goed samen te werken, in te zetten op concentratie van winkels in bestaande winkelgebieden en ondernemerschap te faciliteren. Zo blijft Leek-Centrum aangewezen als het meest aantrekkelijke koopcentrum voor eigen inwoners en omliggende dorpen. Concentratie van winkels en de aanpak van verpauperde panden zijn speerpunten in Zevenhuizen. Voor Tolbert is de inzet de supermarkt voor de dorpskern te behouden. Op het grootwinkelplein wordt ingezet op versterking door verdere concentratie van volumineuze en grootschalige winkels. De visie wordt op 7 juni 2017 voor overleg besproken in de raadscommissie.