Leek krijgt groene entree

LEEK – De entree van Leek krijgt een kwaliteitsimpuls door de realisatie van een groenplan. Dit groenplan bestaat uit het plaatsen van beukenhagen op en rondom de rotonde bij de entree van Leek. Ook op de locaties van het voormalige Hotel Leek en H&H Interauto komen hagen. Tenslotte worden langs de Euroweg een aantal bomen toegevoegd. Door dit groenplan wordt de eenheid van het gebied versterkt en wordt de entree van Leek gemarkeerd. Het groenplan zorgt voor een visuele versmalling van de Euroweg en ondersteunt daarmee de verkeersafwikkeling via de Tolberterstraat en de Oldebertweg. De werkzaamheden zijn afgelopen maandag gestart. Naast de kwaliteitsimpuls die met dit groenplan aan de openbare ruimte wordt gegeven, wil de gemeente ook de locaties van voorheen H&H Interauto en Hotel Leek een beter aanzien geven. Hotel Leek is inmiddels gesloopt en de gemeente is in gesprek met een marktpartij voor ontwikkeling van deze locatie. Voor de H&H locatie is de gemeente in gesprek met de eigenaar met als doel de uitstraling te verbeteren. Ook voor deze locatie gaat de voorkeur uit naar herontwikkeling. Marktpartijen met ideeën voor deze locatie kunnen zich melden bij de gemeente.