Leek ondersteunt stimuleringsactiviteiten jeugdsport

LEEK – De gemeente Leek vindt het belangrijk dat haar inwoners en vooral de jeugd veel aan sport en bewegen doen. Initiatieven vanuit de sportaanbieders om dit te stimuleren zullen binnen de mogelijkheden van harte ondersteund worden. De gemeente wil vooral een rol spelen in de coördinatie en afstemming van dergelijke initiatieven. Hiervoor zijn een tweetal instrumenten ontwikkeld: het jaarprogramma Sport en het stappenplan Uitvoering Activiteit. Verschillende sportverenigingen en andere sportorganisaties bieden regelmatig stimuleringsactiviteiten voor de jeugd aan. De gemeente Leek wil de planning en de uitvoering van deze activiteiten zo effectief mogelijk laten verlopen. De aanbieders van sport- of beweegactiviteiten voor basisschooljeugd kunnen hun activiteiten doorgeven aan de gemeente, die ze vervolgens opneemt in het jaarprogramma Sport Stimuleringsactiviteiten. In dit jaarprogramma worden de vaste jaarlijkse schoolsporttoernooien opgenomen, aangevuld met de overige (incidentele) sportstimulerings of beweegactiviteiten. Doordat er op deze wijze een overzichtelijk jaarprogramma is voor alle sportfaciliteiten voor de basisscholen, wordt voorkomen dat er overlap of gelijktijdige activiteiten zijn. Het jaarprogramma is een dynamisch document. Na wijzigingen en aanvullingen ontvangen scholen en deelnemende sportaanbieders per mail steeds de nieuwste versie van het programma. Daarnaast wordt in samenwerking met het onderwijs en de deelnemende sportaanbieders een stappenplan ontwikkeld waarin staat waar de stimulerings-, beweeg- of clinicactiviteiten aan moeten voldoen. Onderdeel daarvan is bijvoorbeeld een planning waarmee scholen inzicht krijgen in de tijd die gemoeid gaat met de voorbereidingen. Door het verschaffen van helderheid zullen scholen wellicht eerder deelnemen aan de aangeboden activiteiten