Leek pleegt onderhoud aan bomen

LEEK – In het voorjaar worden de reguliere groenwerkzaamheden aan de bomen in de gemeente Leek uitgevoerd. De gemeente bezit ongeveer 22.000 bomen. Om dit bomenbestand gezond en vitaal te houden wordt ieder jaar aan een deel ervan onderhoud gepleegd. Op deze wijze wordt gemiddeld aan iedere boom ééns per zeven jaar onderhoud gepleegd. Ondanks deze inzet kan een situatie ontstaan dat onderhoud niet meer volstaat om een boom gezond en vitaal, maar bovenal veilig voor de omgeving te houden. Die situatie wordt vooral veroorzaakt door ziekten, bijvoorbeeld iepziekte, watermerkziekte, essentaksterfte, aantasting door schimmels, weersinvloeden en standplaats. In het kader van de zorgplicht controleert de gemeente de bomen op vitaliteit en stabiliteit. Bij een aantal bomen zijn op deze punten gebreken aangetroffen. Sommigen zijn zelfs al afgestorven. Om te voorkomen dat deze bomen schade veroorzaken, gaat de gemeente deze bomen kappen. Op jaarbasis zijn dit gemiddeld 150 bomen. Over het algemeen wordt elke gekapte boom vervangen door een jong exemplaar tenzij er gegronde redenen zijn dit niet te doen, bijvoorbeeld bij slechte groeiomstandigheden of concurrentie van andere bomen. Ieder jaar stelt Leek een kaplijst op met bomen die door verschillende oorzaken niet kunnen blijven staan. De kaplijst voor het voorjaar zie www.leek.nl.