Leek sluit overeenkomst met dorpsbelangen Enumatil

LEEK – De gemeente Leek en de vereniging van Dorpsbelangen Enumatil sloten afgelopen woensdag een beheer- en onderhoudsovereenkomst. Hierin is vastgelegd op welke wijze het dorp het groenonderhoud van de gemeente overneemt. Het onderhoudsplan is gebaseerd op minimaal zes keer schoffelen en 26 keer maaien per jaar. Voor deze overeenkomst krijgt de dorpsvereniging jaarlijks vijfduizend euro. Het dorp is in mei van dit jaar al begonnen met het groenonderhoud. De overeenkomst loopt van 1 mei 2015 tot en met 31 december 2017 en kan met wederzijdse instemming met vijf jaar worden verlengd. De frequentie van het schoffelen en maaien en de financiële bijdrage zijn gebaseerd op de werkzaamheden die de gemeente voorheen verrichtte. Als het dorp een hoger onderhoudsniveau wil, is het daar vrij in maar de gemeente zal dan geen hogere bijdrage leveren. In het coalitieakkoord 2014-2018 heeft het huidige college de doelstelling opgenomen te komen tot burger(buurt)participatie. Het verzoek van Enumatil om het groenonderhoud over te nemen past daar prima in.