Leek wil verkeersvisie

‘We hebben een palet aan oplossingen voor problemen. Duidelijker wordt het er niet op’

LEEK – Een zebra of glow in the dark? Een drempel of een bult in straten waar structureel te hard gejakkerd wordt? Rood of geel asfalt om fietspaden te duiden? In Leek lijkt alles te kunnen. Is er een probleem, komt er een oplossing. Vaak per geval ter plekke bedacht. Dat klinkt prachtig, maar veel duidelijker wordt het er niet op. Een verkeersvisie is er niet. Dat moet anders, vindt wethouder Karin Dekker. Afgelopen donderdag nodigde Dekker inwoners van Leek uit om daarover mee te praten. De communis opinio: gebrek aan uniformiteit. Ook vragen inwoners zich af of de infrastructuur nog wel aansluit bij de hoeveelheid verkeer in het dorp.

Om tot een verkeersvisie te komen wil Dekker zoveel mogelijk inspelen op hoe mensen iets gebruiken. Geen visie bedacht door de overheid, maar ontwikkeld sámen met inwoners en gebruikers. Dat was best even wennen voor een aantal bezoekers van de informatiebijeenkomst die dacht dat de wethouder haar visie wel even zo presenteren. “Ik ben juist heel erg van het samen. Wil het gesprek aangaan met mensen die hier wonen en werken. Hoe ervaren zij het verkeer in hun dorp, dáár ben ik benieuwd naar. Dat is het vertrekpunt voor de verkeersvisie”, zegt de wethouder die alvast een aantal knelpunten kon noteren na de bijeenkomst van donderdagavond. De glow in het dark-strepen op de Samuel Leviesstraat (de drukke weg tussen de parkeerplaats van Albert Heijn en het Joodse Schooltje) bijvoorbeeld. Een drama vinden mensen het, luidde één van de conclusies. “Iedereen was het er unaniem over eens: weg ermee. De zebra moet terug. Mensen hebben behoefte aan duidelijkheid. Dat stuk is ingericht als shared space, gedeelde ruimte. Via oogcontact moet worden bepaald wie er voorrang heeft. Bewust gecreëerde chaos met als bedoeling dat mensen meer op elkaar gaan letten, dat is shared space. Maar voor een grote groep werkt het niet. Ze herkennen de strepen niet, hebben geen idee waar ze moeten oversteken. Ouderen voelen zich onzeker, ‘zien ze me wel?’ En mensen met een beperking hebben geen overzicht. Daarom wil ik in gesprek met inwoners. Hoe wordt iets gebruikt? Dat moet leidend zijn. Willen mensen een zebra? Prima. Het kan niet zo zijn dat wij als overheid iets bedenken en zeggen: wen er maar aan. Ik ben niet van het opvoeden. Dekker verwacht voor dit punt overigens wel een pittige discussie. De meningen in de raad zijn behoorlijk verdeeld over het gebruik van shared space of zebra’s, volgens de wethouder die zelf groot voorstander is van zebra’s. In haar tijd als wethouder van Groningen heeft ze er behoorlijk wat aangelegd. Tegenstanders spreken juist van schijnveiligheid bij zebra’s.

Op dit moment wordt er voor veel verkeersknelpunten  ter plekke iets bedacht. “We hebben een palet aan oplossingen. Dat zorgt voor een hoop onduidelijkheid onder de gebruikers. Een gebrek aan uniformiteit was een punt dat duidelijk naar voren kwam tijdens de informatiebijeenkomst. Het is ook iets dat ik zelf ervaar. Fietsstructuren die op sommige plekken zo maar ineens ophouden. Zo heb je geen idee waar je langs moet als je vanaf Nienoord naar het gemeentehuis wilt fietsen.  We moeten tot een eenduidige visie zien te komen hoe we omgaan met  verkeer. Duidelijke standpunten voor 30-kilometer zones, een veilige schoolomgeving, bewegwijzering, parkeren, duiding voor fietszones, verkeer in de wijken, dát. En kiezen we voor shared space of zebra’s? Drempels of straatjuwelen? Voorrang voor fietsers of auto’s?  Dezelfde aanpak voor gelijke situaties, besloten vanuit één duidelijke visie, dat is het doel. We moeten af van de ad hoc beslissingen.”

Rondweg

Een ander punt is het toenemende verkeer in Leek. Het wordt drukker. Vooral in straten als de Auwemalaan en de Lindesteinlaan is het er niet veiliger op geworden door jakkerend verkeer. Dekker verwacht dat de discussie over de rondweg terugkomt. Die stamt uit 2005, ten tijde van de regiovisie Leek-Roden. Het plan behelsde woningbouw en de afwikkeling van het verkeer. Om verkeersopstoppingen in de Tolberterstraat en Midwolderweg te voorkomen en Roden beter te ontsluiten bedacht men een rondweg. Een weg die vanuit Roden via Oost Indië en de Tobertervaart uiteindelijk bij Boerakker aan zou sluiten op de A7. Omdat door vergrijzing en de economische crisis de klad kwam in de woningmarkt kwam die rondweg er niet. “Ik verwacht dat die discussie opnieuw terugkomt. De economie trekt aan en ook de woningbouw neemt toe. Op de wegen in Leek is het veel drukker geworden. Je kunt je afvragen of de huidige infrastructuur nog wel past bij de hoeveelheid verkeer. Daar moet je iets mee. Een enorme financiële opgave, zeker. Voor het eerst heeft Leek (als eerste in het Westerkwartier) een verkeersbudget. Per jaar maken we 250.000 euro voor verkeer vrij. Dat gaat in 2018 in. En we hoeven niet alles in één keer te doen hè? Je zou van de rondweg prima een apart project kunnen maken. Eerst maar eens een visie en daarna stap voor stap werken aan de uitvoering.” Over waarom die visie er juist nu moet komen en niet na de herindeling, is Dekker duidelijk. “Zuidhorn is er al mee bezig. Marum en Grootegast hebben net als Leek nog niets. Je kunt het er niet op aan laten komen. Je moet als gemeente een duidelijk beleid hebben als het om verkeer gaat. We zullen ook regelmatig overleggen met de andere dorpen.”

Dekker gebruikt de vakantie om uitgangspunten te formuleren. Medio september-oktober wil ze een tweede informatiesessie organiseren. Dingen aanvullen, wegstrepen of bijschaven. Nog voor het einde van het jaar hoopt Dekker de verkeersvisie te kunnen vaststellen. “Ambitieus? Jazeker. Maar een beetje ambitie mag je hebben toch?”