Leek werkt samen bij rioolinspectie

LEEK – Voor het eerst trekken de gemeenten Groningen, Leek en Ten Boer gezamenlijk op bij het inspecteren van de riolering. De komende twee jaar reinigt en inspecteert firma Van der Velden Rioleringsbeheer ruim honderd kilometer riolering in deze drie gemeenten. In Groningen, Leek en Ten Boer ligt ruim 1200 kilometer riolering. Jaarlijks wordt ongeveer vijftig kilometer daarvan schoongemaakt en geïnspecteerd. Na reiniging controleert een computergestuurde robotvideocamera de riolering. Vanuit een inspectiewagen stuurt een medewerker deze camera door de rioolbuis. De camera maakt 360 graden opnames die goed laten zien of en welke schade is ontstaan. Voortvloeiend uit de afspraken die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen maakten, zijn nieuwe contractvormen mogelijk waarbij meerdere gemeenten hun aanbesteding voor dergelijke klussen kunnen samenvoegen. Het contract om de riolering te reinigen en te inspecteren loopt van 2015 tot en met 2017. In Groningen en Ten Boer gaat het om 70 kilometer riolering, in Leek wordt ruim dertig kilometer nagelopen.