‘Leekster Couranten in de kieren’

 

LEEK – Nog liever dan avonden achtereen loeren naar tv, luister ik naar de nieuwszender NPO 1. Dag en nacht volgt deze zender wereldwijd het nieuws op de voet. Zo viel o.a. het volgende gesprek over zorg te beluisteren. Een of andere afgestudeerde hotemetoot in financiële beslommeringen was behoorlijk opgewonden over het volgende. Volgens hem maken veel mensen zich ontzettend boos over de hoge zorgkosten, maar beseffen niet dat ze een veelvoud hiervan uitgeven aan hun auto. ‘Maar’, zei hij, ‘als je ze vraagt wat is belangrijker, je gezondheid of je vierwielige speelgoed?, antwoordden de meesten ‘mijn gezondheid’. Daar is veel voor te zeggen, want een goede gezondheid is een groot goed. Hoewel, als de auto niet wil starten lijkt mij dit slecht voor de gezondheid, maar wel weer goed voor de garage. Volgens mij geraak ik hierbij in een vicieuze cirkel. Daarom maar verder met het goede. In de commissievergadering werd het onderwerp ‘Ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Oostindië-de Hoven’ besproken. Voor het eerst mocht spiksplinternieuwe wethouder Karin Dekker de beantwoording van de vragen op zich nemen. Ze had zich terdege voorbereid en voelde zich gesteund door drie betrokken ambtenaren. Pen en papier gereed om alle op- en aanmerkingen te noteren, maar helaas. Unaniem staken de commissieleden de loftrompet richting het college en de betrokken ambtenaren. Wethouder Dekker kon haar pen ongemoeid laten liggen en de inkt voor ongetwijfeld toekomstige veul pittiger onderwerpen bewaren. Wel kwam aan het eind van het onderwerp nog een extra punt naar voren. Vlak voor de vergadering kreeg de wethouder te horen dat een tandarts voor Kerst 2017 een praktijk wil starten in De Hoven. Helaas kleefde er een ‘klein’ probleem aan het bouwwerk van de ‘gaatjesvuller’. Karin, klaarblijkelijk nergens bang voor, zegde toe de tandarts zelf te bezoeken. In ieder geval voordat er ook maar één boor de grond in gaat en de gebitsreparateur daardoor al een kroon op zijn werk kan zetten. Procedures zijn tenslotte om zich aan te houden. Er werd besloten om alleen de voorliggende plannen goed te keuren. De tandarts zal nog even op zijn beurt moeten wachten. Het stappenplan geeft de volgende informatie: Vanaf 3 november tot 14 december liggen de plannen ter inzage zodat eventuele zienswijzen kunnen worden ingediend. Na het vaststellen door de raad wordt het tussen 23 februari – 5 april 2017 opnieuw ter inzage gelegd. Op de Nieuwbouwbeurs, maart/april, worden kavels en prijzen bekend gemaakt. Bouwrijp maken fase 1 vanaf april 2017 en eerste woningbouw vanaf najaar 2017. Dus, mocht u grootscheepse, bijna Drentse bouwplannen hebben, wees d’r als de kippen bij! In de gelijktijdige commissie werd het Masterplan Duurzaamheid 2016-2020 onder de loep genomen. Wie is er niet doende met het duurzaam maken van zijn of haar woning? Het begon jaren geleden met het stoppen van Leekster Couranten in tochtende kieren. Dit om te voorkomen dat kou de ramen aan de binnenkant deed bevriezen en het ijs ’s morgens op de wollen dekens stond. Later werden tochtstrippen geplaatst, de spouw tussen de muren volgespoten met isolerend goedje en driedubbel glas geplaatst. Nu zijn veel huizen bekleed met zonnepanelen en worden verwarmd door de aarde. Nul op de meter woningen dreigen de energiebedrijven in de toekomst zelfs armlastig te maken. In het Masterplan van Leek wordt een concrete uitwerking gegeven van duurzaamheid n.a.v. het Coalitieakkoord 2014-2018. In het uitgebreide plan staat alles uitgebreid benoemd. De commissie stond ook hier enthousiast achter de plannen. Voorop het boekwerkje staat een foto van een rij stapstenen in het water van de wijk Oostindië. Jaren geleden stond eenzelfde soort foto in alle landelijke dagbladen. Wel een klein verschilletje, in het water lag toenmalig wethouder Harry Fellinger. Een kleine misstap maakte Harry en fotograaf Erik Brand van De Krant ‘even wereldberoemd’. ‘Ik groet u’. ‘Moi’.