Leekster kinderen veiliger de straat op

Leek filmpje examen-6

LEEK – In Leek werd vorige week het praktisch verkeersexamen voor basisschoolleerlingen gehouden. De gemeente organiseerde dit samen met vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland, nadat kinderen al eerder het schriftelijk examen hadden afgelegd. De kinderen reden een route door Leek waarbij ze geobserveerd werden vanuit zeven controleposten. Er werd gelet op het verkeersgedrag en het juist toepassen van de verkeerskennis. Voorafgaand aan de proef werden de fietsen gecontroleerd en werd een korte instructie gegeven. Het examen werd mede mogelijk gemaakt met financiële steun van de schoolbesturen Westerwijs en Penta Primair en de provincie Groningen.

Leek filmpje examen

Leek filmpje examen-2

Leek filmpje examen-3

Leek filmpje examen-4

Leek filmpje examen-5