Leekster seniorenblad hoopt op meer bereik

De BijBlijver gered van de ondergang

LEEK – Toen in 2019 op één iemand na de gehele redactie van het seniorenblad De BijBlijver stopte, leek het einde van het sympathieke blad nabij. De laatste nummers kostten alleen geld en als klap op de vuurpijl moest de opmaker stoppen vanwege gezondheidsproblemen. Onder de paraplu van stichting De Hulpkring en met financiële steun van de Rabobank, hebben enkele vrijwilligers de pen toch weer opgepakt. De BijBlijver is terug en wil een blijvende informatievoorziening voor ouderen in Leek en omgeving zijn.

‘Het zijn spannende tijden geweest’, verzucht Joop de Goede, één der redactieleden van het blad. Opeens leek het blad de twintig jaar niet vol te maken. In 2002 verscheen het eerste nummer, toen nog in zwart-wit, met een omvang van acht pagina’s. Het idee werd gelanceerd door Gerard Kosse, die jarenlang beheerder van De Schutse is geweest. Hij werd bijgestaan door vrijwilliger Klaas Faber, die tot 2018 de opmaak verzorgde.

Het blad verschijnt driemaal per jaar en is inmiddels uitgegroeid tot een complete glossy van 36 pagina’s. De BijBlijver wil een overzicht bieden van de acti­vi­teiten en voorzieningen die er in Leek en omliggende dorpen zijn voor en door senio­ren. Zo wordt er informatie gegeven over sportactiviteiten, bijeenkomsten voor seni­oren, vervoersmogelijkheden, over fietstochten en nog veel meer. Daarnaast is de inhoud erop gericht om de verbondenheid van inwoners onderling en met de woon­om­geving te vergroten. Er staan regelmatig artikelen in over de historie van de dorp­en en over de leefomgeving. Ook worden er interviews geplaatst met markante inwo­ners uit Leek en de omliggende dorpen.

Vanaf het begin is er een sterke band met het Dienstencentrum De Schutse. Veel me­dewerkers van het blad komen uit die vrijwilligershoek. De activiteiten die in De Schutse plaatsvinden, zoals toneelavonden, klaverjassen, jeu de boules en nog veel meer krijgen dan ook extra aandacht. Bij de verschijning van elk nummer worden de ruim twintig vrijwilligers door de beheerder van De Schutse gebeld. Zij bezorgen ruim 2500 exemplaren op de verschillende adressen. 

Begin 2019 dreigde het verschijnen van De BijBlijver dus te stoppen. Op één na vertrok de gehele redactie en moest de opmaker vanwege zijn gezondheid stoppen. Boven­dien werden de laatste nummers met financiële tekorten uitgegeven. Stopzetting zou ongetwijfeld leiden tot een ernstige achteruitgang in de informatievoorziening voor de doelgroep. Immers het blad wordt met veel waardering gelezen en door sommigen pagina voor pagina gespeld. In menig huiskamer blijft het blad als een gids bewaard tot het volgende nummer verschijnt.

‘Onze doelgroep is zestig plus’, vertelt De Goede. ‘Het blad begon ooit als een mooie manier om activiteiten van De Schutse uit te lichten. Nog steeds is dat de hoofdmoot. We willen ouderen laten zien wat er allemaal gebeurt, met als doel mensen bijeen te brengen.’

Met vereende krachten hebben een aantal vrijwilligers er de schouders onder gezet om het blad op de been te houden. En zoals het er nu uitziet gaat dat lukken. De re­dac­tie, de opmaak en andere diensten zijn weer redelijk bezet. De uitgave is nu on­der­gebracht bij de stichting  ‘De Hulpkring’. En tot slot ontvangen we van de Rabo­bank een donatie waarmee het financiële tekort voor een jaar is op te vangen.

Eén ding blijft nog over. Het blad wordt verspreid op ongeveer 2500 adressen. Maar er zijn meer senioren (60 +) die voor een gratis abonnement in aanmerking komen. ‘Wij willen zoveel mogelijk ouderen bereiken’, benadrukt De Goede. ‘Er zijn meer dan die 2500 adressen, we willen richting de drie- misschien zelfs vierduizend. Het is een blad wat door de lezers goed wordt gewaardeerd. Een bewaarnummer, meestal. Logisch ook, want het biedt een schitterend overzicht van de activiteiten.’

De Goede doet echter ook nog een oproep. ‘Het zou mooi zijn wanneer er mensen zijn die interessante weetjes hebben over het Westerkwartier, zich bij ons melden. We zijn altijd op zoek naar leuke verhalen over de dorpen en over historie. We komen graag met hen in contact. Zij mogen wat aanleveren, maar we kunnen ook langskomen voor een interview. Leuke onderwerpen zijn altijd welkom!’

Om sowieso een groter bereik te krijgen, is er een advertentie verschenen in deze editie van De Krant. Hierin staat ook hoe men zich kan aanmelden. Wie snel is, kan het volgende nummer dat in de tweede helft van december verschijnt nog ontvangen.


Op de foto: links Leffert Meijer (acquisitie en verspreiding) en rechts Joop de Goede (hoofdredacteur en coördinatie).