Leergeld Westerkwartier-Noordenveld en rsg de Borgen sluiten convenant over schoolkosten

LEEK – Onderwijs behoort toegankelijk te zijn voor alle kinderen. Steeds meer kinderen kunnen, vaak om financiële redenen, niet meedoen aan alle onderwijsactiviteiten. Stichting Leergeld Westerkwartier-Noordenveld en rsg de Borgen vinden dat alle kinderen moeten kunnen meedoen en hebben om dit te realiseren samen een convenant ondertekend.
rsg de Borgen en Leergeld hebben concrete afspraken gemaakt over de vergoeding van schoolreizen, excursies, de aanschaf van devices, algemene schoolspullen of benodigdheden voor een specifieke studierichting. Stichting Leergeld verzorgt de uitvoering van deze afspraken en heeft hiervoor maximaal € 400 per kind per jaar beschikbaar. De school verwijst door naar Leergeld en ouders kunnen zich ook zelf bij Stichting Leergeld Westerkwartier-Noordenveld melden.

“Wij roepen alle gezinnen met kinderen die in deze gemeenten wonen en die kampen met geldgebrek op om zich te melden voor deze ondersteuning”, aldus Johan Heddema  van de Stichting Leergeld Westerkwartier-Noordenveld. “Dat geldt ook voor de gezinnen  die als gevolg van de Corona-crisis in de financiële problemen zijn geraakt.” Aanmelden kan via www.leergeld.nl/westerkwartier-noordenveld  of via de website van Sam&: www.samenvoorallekinderen.nl/ouders.  rsg de Borgen wil jongeren helpen om succesvol te zijn in de samenleving, in het vervolgonderwijs en in het beroep van hun keuze. Daartoe biedt rsg de Borgen een breed scala aan onderwijsactiviteiten, die niet allemaal door het rijk worden bekostigd, maar wel belangrijk zijn voor de vorming van jongeren. Denk hierbij aan schoolreizen en excursies, waarvoor een bijdrage van de ouders wordt gevraagd.
rsg de Borgen geeft toekomstgericht onderwijs wat onder meer betekent dat leerlingen een i-pad of laptop nodig hebben. Ook specifieke leerroutes kunnen extra kosten met zich meebrengen zoals werkschoenen voor de richting techniek van het vmbo.

Stichting Leergeld Westerkwartier-Noordenveld heeft 533 kinderen, uit de gemeenten Westerkwartier-Noordenveld, kunnen ondersteunen.  Om gezamenlijk nóg meer kinderen nóg beter te bereiken werkt Stichting Leergeld samen met Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job binnen het samenwerkingsverband Sam&.

Dat Stichting Leergeld snel kan acteren, bleek wel in de afgelopen twee maanden. De Leergeld stichtingen hebben, samen met hun lokale netwerken, ruim 8.000 laptops/tablets verspreid onder kinderen die voor het noodzakelijke thuisonderwijs geen device hadden. De lokale stichtingen konden snel schakelen tussen gemeenten, bedrijfsleven en donateurs en vanuit het landelijk bureau konden subsidiegelden van het Ministerie van SZW worden ingezet. In de gemeente Westerkwartier heeft Stichting Leergeld Westerkwartier-Noordenveld op deze manier 23 laptops/tablets kunnen verspreiden.