‘Leerkrachten Het Veenpluis eisen vertrek directeur’

‘Onder de ouders heerst onrust en onwetendheid’

ZEVENHUIZEN – Het rommelt op obs Het Veenpluis te Zevenhuizen. Afgelopen week werd duidelijk dat zowel enkele leerkrachten als de medezeggenschapsraad van de school lijnrecht tegenover de directeur Maria Luimstra staat. De VVD Westerkwartier maakt zich hier zorgen over en heeft inmiddels vragen ingediend bij het college van B en W in de gemeente.

Het is Jeroen Betten, momenteel nog steunfractielid van de VVD, die binnen zijn eigen fractie aan de bel trok. De Zevenhuister hoorde van de onrust op de basisschool in het dorp, waar sinds vorig jaar september een nieuwe directeur aan het roer staat. ‘Dit voorjaar kwamen leerkrachten van elkaar te weten dat er geen vertrouwen was in het huidige beleid. Dat wisten ze eerder niet van elkaar, omdat hier niet over gesproken werd. Zo is er binnen de school ook geen intern begeleider waarbij ze hun ei kwijt kunnen. Er is dus geen vertrouwenspersoon.’

Toen de overkoepelende stichting Quadraten op de hoogte werd gebracht van de problemen op de school, stelden zij een onderzoek in naar de samenwerking op de school. ‘In juni/juli werd dat onderzoek afgerond en werd de medezeggenschapsraad geïnformeerd over de situatie. Zij kregen vanuit de leerkrachten te horen dat acht van de twaalf leraren niet meer aan de slag willen onder deze directeur. De ouders en de oudergeleding hebben zich inmiddels achter de leerkrachten geschaard. Zij maken zich echter grote zorgen, want eind augustus zal het schooljaar weer starten’, schetst Betten. ‘Momenteel is er geen contact tussen de MR en de directeur. Alles loopt via het college van bestuur van Quadraten. Dat baart zorgen. Daarnaast is de MR niet tevreden over het onderzoek wat is gehouden. Hierin vinden zij dat er te weinig naar het functioneren van de directeur is gekeken.’

Volgens Betten maken niet alleen de MR en de leerkrachten zich zorgen, in het dorp zelf leeft de kwestie ook. ‘Zevenhuizen is een klein dorp waar men veel van elkaar weet. De inwoners maken zich hard voor de school en willen niet dat de leerkrachten verdwijnen. Dat willen wij als VVD ook niet en daarom stellen wij voor om misschien eens een mediator in te schakelen. Normaal bemoeien wij ons als politiek niet met het onderwijs en staan wij op afstand, maar wij vinden het belangrijk dat de kinderen aan het eind van de maand gewoon onderwijs kunnen volgen. Dit probleem moet opgelost worden.’

Dat de ouders zich ernstig zorgen maken over de huidige situatie, blijkt uit de reactie van één van hen. De vader, die niet met zijn naam in de krant wil, laat weten dat de hele situatie rondom de school momenteel erg vaag is. ‘Eind juni kregen we een nogal wazige brief vanuit Quadraten. We vernamen als ouders al een tijdje dat de sfeer anders was ten opzichte van voorgaande jaren, maar wisten niet hoe de situatie precies in elkaar stak.’ Het onderzoek dat Quadraten liet uitvoeren, was volgens de ouders teveel op het team gericht en te weinig op de directie. ‘Alleen de medezeggenschapsraad heeft de brief kunnen lezen, de rest van de ouders niet. De MR steunde het onderzoek in ieder geval niet. Zo zou erin te lezen zijn dat er een tweespalk in het team zou zijn ontstaan. Daar is geen sprake van en dat heeft de MR volgens mij ook aangekaart.’

De vader vraagt zich af of er vóór de start van het nieuwe schooljaar een oplossing zal komen. ‘Op 22 augustus schijnt er een overleg te zijn ingepland. Op de 26ste start het schooljaar alweer. Onder de ouders heerst nu onrust en onwetendheid. Er is een grote draagkracht vanuit de ouders naar de leerkrachten. Sommige van die leraren zijn er al zestien jaar. Over de school hoorde je eigenlijk ook nooit wanklanken. Het ging altijd goed, er heerste rust en er werd kwaliteit geboden. Nu er vorig jaar een nieuwe directeur is gekomen, heerst er opeens onrust. Eén en één is twee lijkt me.’

Stichting Quadraten is bij het ter perse gaan van deze krant nog niet bereikbaar gevonden voor commentaar.