Leerlingen de Hekakker schilderen voor Wereldwinkel

foto persbericht expo hekakker

NORG – In de Brinkhof in Norg zijn van 7 augustus tot en met 15 september schilderijen te zien van leerlingen van de Hekakker in Norg. Wereldwinkel Norg vierde onlangs het 25-jarig bestaan en de school werd gevraagd of ze hier aandacht aan wilde besteden. Na een voordracht in elke groep met als thema ‘waarom het goed is in ontwikkelingslanden de families te ondersteunen om betaald werk te creëren zodat ze een goed bestaan kunnen opbouwen’, gingen de kinderen aan de slag met verf en kwast. Het resultaat? 105 kleurrijke schilderijen. De Brinkhof is open van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur.