Leerlingen Ronerborg op kroegentocht

    NOORDENVELD- De 3e Klassers van de Ronerborg gaan op kroegentocht in Roden. Tijdens deze kroegentocht op maandag 29 mei krijgen de jongeren workshops over het gebruik en de gevolgen van drank en drugs. Met deze kroegentocht willen Welzijn in Noordenveld en de gemeente Noordenveld de jongeren onder andere leren hoe zij dergelijke risico’s in het uitgaansleven kunnen vermijden.

    Wethouder Alex Wekema, portefeuillehouder Jeugdbeleid en jongerenwerk: “Veilig uitgaan is te leren! Dat is de centrale boodschap van dit project Way Out. Way Out wordt uitgevoerd door Welzijn in Noordenveld en de gemeente Noordenveld in samenwerking met de Ronerborg, het Rode Kruis, de GGD, Verslavingszorg Noord Nederland, Killa’s Cardio Boxing, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de Politie. Deze organisaties geven tijdens de kroegentocht een workshop aan de leerlingen van de Ronerborg.”

    Horecagelegenheden Onder de Linden, de Pompstee, Het Wapen van Drenthe en Club Karma openen deze avond hun deuren voor de volgende workshops:Rode Kruis: Hulpverlening, GGD: Gehoorschade, VNN: Middelengebruik & drankgebruik, Killa’s Cardio Boxing: Weerbaarheid en CJG & Politie: Voorlichting aan de ouders

    Naast de workshops voor de leerlingen, worden ook de ouders van de leerlingen in het project betrokken. De ouders krijgen deze avond een workshop van het Centrum voor Jeugd en Gezin en gaan met elkaar in gesprek aan de hand van stellingen. Tevens is de politie hierbij aanwezig.