Leerlingen Stempalet in Peize treden op voor Koningin Máxima

PEIZE – Drie leerlingen van het Stempalet in Peize traden afgelopen week op voor koningin Máxima. Zij bezocht als erevoorzitter van de stichting Méér Muziek in de Klas de vesting Bourtange, waar het MuziekAkkoord Groningen-Oost werd getekend. In een MuziekAkkoord staat welke organisaties zich inzetten voor structureel muziekonderwijs op alle basisscholen en hoe zij dat doen. Dit past bij het doel van de stichting Méér Muziek in de Klas, namelijk structureel muziekonderwijs mogelijk maken voor alle basisschoolkinderen in Nederland en het Caribisch gebied.

Het koninklijke bezoek werd opgeluisterd met optredens van verschillende artiesten, om te vieren dat het goed gaat met het muziekonderwijs in de drie noordelijke provincies. De jonge zangeressen Jillis Boekaar, Norah Steenbergen en Lianne Busscher uit Peize vertegenwoordigden Drenthe. Zij zongen de longen uit hun lijf voor de koningin, wat hun zangdocent Minka Zaal met grote trots vervulde.