Leerlingen zaaien voor bijen

akkerrand zaaien leek website2

LEEK – Leerlingen van basisscholen De Hasselbraam en Van Panhuys in Leek mochten op woensdagochtend even de schoolbanken verlaten om te helpen bij het inzaaien van een akkerrand aan de Houtsingelweg. Het zaadmengsel van vooral nektarrijke bloemen was geleverd door Boer en Natuur ZWK. Leden van de vereniging hielpen bij het zaaien en gaven uitleg over het belang van wilde bloemen en bijen in het landschap. De zaaiactie vloeide voort uit een campagne van de provincie Groningen om bijen meer overlevingskansen te bieden in het landschap. Het gaat al jaren slecht met de bijen in ons land, onder andere door gebrek aan voedsel, dat voornamelijk bestaat uit nectar en stuifmeel van wilde planten. Door gratis zaad beschikbaar te stellen hoopt de provincie mensen te stimuleren een deel van hun tuin of land met wilde planten in te zaaien. Behalve het zaaigoed heeft de provincie 46.000 euro uitgetrokken voor voorlichting aan boeren en terreinbeheerders over de bescherming van bijen. Met de Natuur- en Milieufederatie, Landschapbeheer Groningen en LTO Noord zijn afspraken gemaakt over de besteding van dit bedrag. Wanneer over enkele maanden de bloemen in bloei staan, kunnen de leerlingen het resultaat zien van hun werk. Onder begeleiding van een plaatselijke imker gaan zij dan een kijkje nemen op de akker. Het zal er vast wemelen van de bijen.