‘Leren is meer dan een optelsom van lesjes. Dat willen wij in de gebouwen terugzien.’

Rsg de Borgen en gemeente Leek streven naar nieuwbouw

 

LEEK – Als het aan Rsg de Borgen en de gemeente Leek ligt, verrijzen er op niet al te lange termijn nieuwe schoolgebouwen in Leek. Volgens wethouder Ben Plandsoen en Theun Dankert (afdelingsdirecteur van de Lindeborg) voldoen de huidige gebouwen niet meer aan de eisen die worden gesteld van het hedendaagse onderwijs. Ook leegstand van lokalen is een probleem bij de huidige gebouwen.

De directie van Rsg de Borgen en het college van Leek, kijken al langer naar de huisvesting van De Borgen in Leek. De conclusie van wethouder Plandsoen is dat de huidige gebouwen niet meer van deze tijd zijn. ‘We hebben een goed onderwijsaanbod in Leek en dat willen we zo houden’, aldus Plandsoen. ‘Er worden nieuwe eisen gesteld aan schoolgebouwen. Omdat De Borgen in Leek onderwijs biedt aan leerlingen vanaf het vmbo tot aan gym- en technasium, moet er veel worden veranderd. Vandaar dat we streven naar nieuwbouw.’ Renoveren is volgens Plandsoen geen optie. ‘We zitten natuurlijk met een duurzaamheidskwestie. Renoveren is simpelweg niet rendabel. Nieuwbouw is de beste optie’, zegt hij.

De gemeente Leek heeft in samenwerking met De Borgen een visie opgesteld, die zal worden aangeboden aan de nieuwe gemeente Westerkwartier. De nieuwbouw moet volgens de berekeningen zo’n 38 miljoen euro gaan kosten. Veel geld dus. ‘Het moet voor de nieuwe gemeente geen verrassing zijn dat De Borgen deze plannen heeft’, zegt Plandsoen. ‘In het Regionaal Integraal Huisvestingsplan is al eerder aangegeven dat hier behoefte aan is.’

Als het aan afdelingsdirecteur Dankert ligt, begint De Borgen zo spoedig mogelijk met de nieuwbouw. De gemeente Leek heeft in ieder geval een voorbereidingskrediet van 200.000 euro in haar begroting meegenomen, zodat De Borgen kan onderzoeken wat er nodig is. ‘Momenteel hebben wij drie gebouwen, te weten de Oldeborg, de Lindeborg en de Nijeborg.  Het kan best zijn dat we terug gaan naar één of twee gebouwen. Dat moeten we onderzoeken’, zegt Dankert.

Volgens Dankert is het onderwijs door de jaren heen sterk veranderd. Daarom zijn de huidige gebouwen niet meer van deze tijd. ‘Leren is meer dan een optelsom van lesjes. Dat willen we in de gebouwen terugzien’, stelt hij. Volgens Dankert is er vooral behoefte aan een grotere diversiteit wat betreft lokalen. Zo zou Dankert graag zien dat er een mogelijkheid komt om in ‘collegestijl’ les te geven. ‘We hebben geen lokalen waar zestig man tegelijk een les kunnen volgen. Wanneer wij in de vorm van een college les willen geven, moeten we uitwijken naar de aula.’
Momenteel zitten er ongeveer 2500 leerlingen op De Borgen in Leek. De verwachting is dat de komende jaren dit aantal relatief hetzelfde blijft. Vandaar dat de huidige bouwplannen uitgaan van een gebouwencomplex geschikt voor 2500 leerlingen.