Lex Zwart en Jan Willem Dekker

lex-zwart-15jaar

NORG – Aangeland op nummer 15. Postmaatseweg nummer 15 om precies te zijn. U weet wel, die straat in Norg waar je in het ene huis permanent mag verblijven en in het andere slechts een paar maanden per jaar. En waarom? Dat weet bijna niemand. Feit is dat Jan Dekker van nummer 15 zijn huis 16 jaar geleden liet bouwen onder ‘woningbouwbesluit’ met toestemming van het hoofd vergunningen van de gemeente. Zijn recreatiewoning zou ter zijner tijd wel omgezet worden in een permanent exemplaar, mondeling toegezegd door een hier toe bevoegde ambtenaar die het huis nota bene ook nog eens zelf voor Dekker getekend had. Dat zit wel snor, dacht Dekker toen. Mooi niet dus. Feit is dat zijn overbuurman aan diezelfde Postmaatseweg zijn huis nu verbouwt en uitbreidt terwijl Dekker, die graag een slaapkamer beneden zou maken omdat zijn vrouw invalide is geworden, geen toestemming krijgt. Dat moet verteld! In de openbaarheid ermee! En daarom is de Krant belangrijk, vindt hij en ook buurman Lex Zwart die met hetzelfde probleem zit. “De ellende is in 2011 pas echt begonnen, toen de gemeente besloot te handhaven. Wie betrapt werd op permanente bewoning, moest eruit. Op straffe van behoorlijke dwangsommen. We hebben meteen de Krant ingeschakeld. Voor ons is de Krant belangrijk om ons verhaal te vertellen, om de problemen die we hier hebben zo breed mogelijk te delen.”