Lezing in de kerk van Peize

PEIZE – De Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize houdt op woensdag 3 februari een lezing over de dorpskerk van Peize. Piet Kodde zal dan vertellen over het kerkgebouw, zijn doopvont en zijn orgel. Ook de plaats van de kerk in het dorp van vroeger, de rol van dominees en de opstandige houding van een aantal kerkvoogden komen aan de orde. De dorpskerk van Peize is gebouwd in de dertiende eeuw, de tweede helft. Het doopvont in de kerk is één van de oudste en gaafste exemplaren van de zeven Drentse doopvonten van Bentheimer zandsteen. Het orgel is oorspronkelijk in 1631 gebouwd voor één van de kerken in de stad Groningen. Beroemde orgelbouwers zoals Schnitger en Hinsz hebben het orgel gerepareerd en uitgebreid. Toen de Groningers in 1862 wel iets moderners wilden, hebben de Peizers dit orgel voor tweeduizend gulden overgenomen. De lezing wordt gehouden in de kerk van Peize en begint om 20.00 uur.