LGN: ‘Betrek WiN bij het opstellen van dorpsvisies’

Het is donderdagavond, zeven uur. Vanwege een liesblessure zit voetbaltraining er niet in. Het schijnt een veel voorkomende blessure te zijn onder rasvoetballers (lees: linksbacks in de vijfde reserveklasse). Geen voetbal dus. En dan? Ik waag mij maar eens aan DWDD. Een programma waar ik tegenwoordig zelden nog aan toe kom. Bij het zappen naar NPO1 slaat mij echter de schrik om het hart. Halina Reijn is tafelgast. Ik weet gelukkig snel de uitknop te vinden. Een avond ervoor liet ik mijn verstandskies trekken en ik zou dat liever nog eens – maar dan onverdoofd – laten gebeuren, dan dat ik een uur lang naar Halina Reijn kijk. Er zijn grenzen aan het menselijk lijden.

Gelukkig hoef ik mij niet te vervelen. Enkele dagen eerder werden de reacties van de raad op de begroting toegestuurd. Meestal voel ik er ’s avonds weinig voor om taaie politieke kost te lezen, maar de reacties op de begroting waren prima te doen. De fracties – die vaak het college vragen om duidelijk taalgebruik – verdienen een compliment. Het principe van Jip & Janneke is hen in de reacties goed af gegaan.

Bij het bestuderen van de reacties zie je veel verschillen tussen de partijen. Waar D66 het met twee kantjes af kan, stellen het CDA en de ChristenUnie (hoe toepasselijk) hele epistels op. De strekking is grotendeels duidelijk. Men is tevreden over de voorliggende programmabegroting, maar wil concretisering. Elders in de Krant vindt u een artikel waarin enkele suggesties van de partijen uitgebreid staan vermeld.

Wat er niet in staat vermeld, maar wat ik persoonlijk wél een hele interessante gedachte vind, is de opmerking van Lijst Groen Noordenveld om ook WiN te betrekken bij de opstelling van dorpsvisies in Noordenveld. De medewerkers van WiN (Welzijn in Noordenveld) hebben namelijk veel ervaring in de verschillende dorpskernen en weten wat het is om visies voor een dorp op te stellen. Zij weten waar behoefte aan is, wat beter kan en waar men op moet letten. Absoluut geen rare gedachtegang van LGN.

De VVD komt in hun reactie nog maar eens terug op de afspraak om twee mondelinge termijnen van vijf minuten in te stellen. Dat werd bij de laatste raadsvergadering afgesproken en moet ten goede komen aan de snelheid van een vergadering. Dat de VVD dit een goede zaak is, mag geen verrassing heten. Zij staan er in Noordenveld om bekend om niet meer woorden vuil te maken aan een onderwerp dan nodig is. Tegelijk stelden zij dat zij het betreurenswaardig vinden dat geen enkele inwoner gebruik heeft gemaakt van het spreekrecht. De VVD vindt dat de gemeente hier lering uit moet trekken. ‘Hoe kunnen we inwoners en bedrijven meer betrekken bij de politiek?’, vragen zij zich af. Een goede vraag. Rond de verkiezingen kon ik eveneens constateren dat de gemeentelijke politiek absoluut niet leeft bij de inwoners. Daar moet bij gezegd worden dat de inwoner – wanneer er iets niet in de haak is – wél het gemeentehuis weet te vinden. Dat lijkt me ook direct het antwoord op de vraag van de VVD. Het gaat simpelweg te goed in Noordenveld.

Tot slot wordt er in enkele reacties nog gesproken over de aankoop van grond in Terschelling. De personeelsvereniging van de gemeente heeft hier namelijk een zomerhuisje en nu stelt het college voor om de grond waarop dit huisje staat (zo’n 600 vierkante meter) te kopen. Hier is een bedrag van liefst 200.000 euro gemoeid. Een hoop geld. Op jaar basis bedraagt de erfpachtcanon nu 1750 euro en dus vraagt onder andere Gemeentebelangen zich af, of de aankoop van deze grond nu echt nodig is. Ook LGN is hier niet blij mee. ‘De gemeente moet juist gronden en panden zien te verkopen’, stellen zij.

 

Al met al is het laatste woord over de begroting nog niet gesproken. Toch kan ik concluderen dat men over het algemeen positief gestemd is over de voorliggende plannen. Ik wens het college en de gemeenteraad de komende jaren dan ook veel succes. Mooi vond ik trouwens de afsluiting van de ChristenUnie aan het einde van hun reactie. ‘Wees gezegend in uw werk is onze dagelijkse bede voor u’. Zo kan het ook.

 

Meepraten? Twitter: @MathijsRenkema