LGN: ‘Omgang Noordenveld met inwoners zorgwekkend’

LGN

NOORDENVELD – Binnenkort bespreekt de gemeenteraad van Noordenveld de perspectiefnota. Dat is de vooruitblik op de begroting 2020 met bijbehorende plannen. Lijst Groen Noordenveld maakt zich sinds de frisse start van deze raad in maart 2018, steeds meer zorgen. ‘Niet alleen financieel valt het tegen, ook de manier waarop besluiten worden genomen zonder draagvlak bij betrokkenen, is zorgwekkend’, laat de partij weten. De partij noemt de winkelbestemming aan de Hoofdstraat te Peize en de bezwaren van mensen met een recreatiewoning bij de Vluchtheuvel te Norg als enkele voorbeelden.

Daarnaast hekelt de partij de trage inventarisatie omtrent het Integraal Sportaccommodatieplan. ‘Waar alle betrokkenen na een sportdebat begin 2018 rekenden op een snel vormgegeven plan (de wensen van de sportverenigingen waren toen al grotendeels bekend) is het college nog steeds niet klaar met de inventarisatie.’

Ook het feit dat het college veel tijd en geld in bouwplannen voor het Oosterveld in Norg, Peize-Zuid en Roden-Zuid wil steken, stuit LGN tegen de borst. Zij zien namelijk geen behoefte hiertoe en opperen dat er nog projecten zijn die de gemeente tot op heden niet heeft afgerond. Daarnaast roept de partij inwoners met ideeën over de perspectiefnota op, om op 19 juni in te spreken voor de gemeenteraad. Dat kan vanaf 19:00 uur. Vooraf aanmelden dient voor 12:00 uur diezelfde dag te gebeuren en kan via 050 5027222.