LGN plaatst vraagtekens bij actie tegen bewoners recreatiehuizen

REGIO – Gebieden met permanent bewoonde recreatiewoningen moeten aantrekkelijk worden en blijven voor bewoners, recreanten en toeristen. Verloedering moet worden aangepakt. Het is daarom onbegrijpelijk dat het college na jarenlange rust, bewoners van recreatiewoningen weer hard wil aanpakken en daarvoor bureau MB All inhuurt. De gemeenteraad die het handhavingsbeleid hoort vast te stellen is daarbij gepasseerd.

Het nieuwe collegebeleid roept veel vragen op. Die heeft Lijst Groen Noordenveld per brief gesteld. De vragen gaan onder meer over de bevoegdheden van MB All. Gaat het bedrijf particuliere eigendommen betreden? Levert dat bedrijf ook opsporingsambtenaren? Is het juridisch gezien nog wel mogelijk om te handhaven na jarenlang stil zitten van de gemeente? Lijst Groen Noordenveld vraagt het college of het niet beter is om te gaan handhaven tegen het teveel kappen van bomen, tegen het verstoren van de natuurlijke omgeving en tegen bebouwing die niet aan het bestemmingsplan en bouwregels voor recreatiewoningen voldoet. Handhaving tegen bewoning levert daaraan geen bijdrage en zaait onnodig onrust. Behoud van rust, natuur en veiligheid in recreatiegebieden kan alleen in samenwerking met eigenaars, bewoners en gebruikers. Lijst Groen Noordenveld wil daarom een bestemmingsplan dat de mogelijkheid van permanente bewoning vastlegt met respect voor natuur en recreatie.