LGN vraagt om integriteitstoets

LGN

‘Alles blijft zoals het was’

NOORDENVELD – De nieuwe coalitie van de gemeente Noordenveld heeft de oppositiepartijen om suggesties gevraagd voor het te voeren beleid. Lijst Groen Noordenveld gaat graag op dat verzoek in. ‘Het is namelijk teleurstellend dat in het voorgestelde beleid vrijwel alles blijft zoals het was. Er zijn wel wat nieuwe ideeën, maar een andere aanpak ontbreekt’, zeggen Henk Koekkoek en Pierre Baas. LGN doet daarom ondermeer voorstellen om binnendorpse bouw- en ontwikkelprojecten zoals centrum en starterswoningen Nieuw Roden, Albertsbaan Roden en centrum/Eenerstraat Norg tactisch en creatief op te pakken.

‘Verder pleiten wij voor een praktische aanpak van de overheveling van landelijke taken voor zorg en mensen met een handicap’, vervolgen Baas en Koekkoek. ‘Onze gemeente moet een goed beeld hebben van en goed contact hebben met de doelgroep in de dorpen en de instanties waar ze gebruik van maken. Op basis daarvan en een inschatting van de huidige kosten, kan daarop worden ingespeeld als de taken met budgetten definitief bekend zijn. Er moet één wethouder komen voor het sociale/zorgdomein, zodat daar extra aandacht voor is.’ Er zal – zo vindt LGN- met de instellingen en organisaties voor onderwijs, sport, welzijn en cultuur overlegd moeten worden over oplossingen van door (voorgenomen) bezuinigingen ontstane problemen. ‘Verdere eenzijdige opgelegde bezuinigingen in deze raadsperiode zijn wat ons betreft niet aan de orde.’ Volgens LGN is een extern uit te voeren integriteitstoets ten aanzien van de wethouders en raadsleden hard nodig. ‘Er zijn wethouders en raadsleden met sterke bestuurlijke banden met organisaties voor sport, dorpshuizen, ondernemersheffing OZB. Deze organisaties ontvangen diensten dan wel geld van de gemeente. Er is een wethouder die als ambtenaar betrokken is geweest bij een groot project in Noordenveld en er is een raadslid dat als ambtenaar en als oud-ambtenaar betrokken was bij gemeentelijke projecten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de interne gemeentelijke organisatie. Wij willen voorkomen dat er een beeld ontstaat van vriendjespolitiek en belangenverstrengeling ‘