Lichtjesavond in Peize

PEIZE – Overal ter wereld worden kaarsen aangestoken,  wanneer wordt stilgestaan bij een overledene. Net als vorig jaar organiseren  GJ Uitvaartverzorging, ZininPeize en de kerk van Peize op 2 november een bijeenkomst en een stille tocht.  Wie in de rouw is, wie verdriet heeft, wie een verlies heeft geleden, misschien het afgelopen jaar, misschien langer geleden, ervaart het leven anders, dieper wellicht, donkerder. Tegelijk, vreemd genoeg, soms ook als meer bezield.  Op woensdagavond 2 november van 19:00 uur tot 19:30 uur is iedereen van harte welkom in de gewijde, gastvrije sfeer van de kerk van Peize om een kaarsje te branden en een ogenblik stil te staan bij die ene die niet meer in levende lijve onder ons is. Daarna lopen we met elkaar in stilte naar de begraafplaats aan de Oude Velddijk. We dragen kleine lichtlantaarntjes bij ons, die we plaatsen op het voor ons zo belangrijke graf of onder het koepeltje.

Bezoekers luisteren naar livemuziek, naar stilte en naar verbindende woorden van Gretha van der Veen (uitvaartverzorgster).