Lijst Groen Noordenveld komt naar Veenhuizen

VEENHUIZEN – Donderdagavond 16 april komt de raadsfractie van Lijst Groen Noordenveld naar Veenhuizen. Op die avond willen Henk Koekkoek, Tineke Nieboer, Pierre Baas en Harry Waals graag kennis maken met de inwoners, verenigingen en organisaties ter plaatse.

Regelmatig komen zaken in de gemeenteraad van Noordenveld aan de orde die gaan over Veenhuizen. Daarnaast doen inwoners van Veenhuizen regelmatig een beroep op de fractie om in de Raad aandacht aan hun zaak te schenken. Het open houden van het zwembad, de theatervoorstelling Pauperparadijs en de zorg van sommige inwoners dat Veenhuizen in de toekomst van de bezoekers wordt en niet van de inwoners zijn voorbeelden hiervan. Ook merkt de fractie van Lijst Groen Noordenveld dat veel inwoners zich afvragen hoe op termijn een aantal basisvoorzieningen in het dorp in stand kunnen worden gehouden. De raadsleden zijn benieuwd naar de mening van de inwoners over de rol die de gemeenteraad van Noordenveld hierin zou kunnen spelen. Ook willen de fractieleden van Lijst Groen Noordenveld ideeën die leven bij inwoners van Veenhuizen over hun eigen dorp graag meenemen in het fractieberaad. Hiermee willen zij hun voordeel doen bij het bepalen van het uiteindelijke fractiestandpunt. Voor alle betrokkenen van belang indien onderwerpen met betrekking tot Veenhuizen in de Raad van Noordenveld aan de orde komen.

Vanaf 20:30 zijn de inwoners van Veenhuizen welkom in de Balkonzaal van Het Verenigingsgebouw aan de Hoofdweg in Veenhuizen.