Lijst Groen Noordenveld zet Christine Stille op non-actief

NOORDENVELD -De gemeenteraadsverkiezingen zijn nog maar net opgedroogd of Lijst Groen Noordenveld (LGN) heeft nummer 2 op de lijst Christine Stille op non-actief gezet. Ze zou te weinig communiceren en teveel haar eigen pad kiezen, zo luidt de reden voor het besluit. Er zou een uitnodiging zijn verstuurd voor een gesprek tussen Stille en het bestuur om de kwestie te bespreken, maar daar is nog niet op gereageerd door de politica.

Het persbericht van LGN:

Na het mooie resultaat van de verkiezingen vorige week heeft het bestuur van LGN op 21 maart 2022 een moeilijke beslissing moeten nemen.

In de afgelopen maanden heeft LGN in toenemende mate problemen ondervonden in de communicatie met Christine Stille, kandidaat raadslid. Verzoeken om overleg vanuit verschillende mensen, werden door haar afgewezen of genegeerd.

Zonder overleg met de steunfractie of voorbereidingsgroep verkiezingen, werden meningen naar buiten gebracht, waardoor anderen weer zaken moesten rechtzetten. Afwijkende meningen of initiatieven voor publicaties zijn binnen LGN altijd mogelijk, maar goede onderlinge communicatie, respect voor elkaar en zorgvuldig overleg met alle betrokkenen, zijn de basis van onze partij. Door daar herhaalde keren tegenin te gaan heeft Christine de belangen van LGN geschaad. Het partijbestuur heeft Christine Stille daarom geschorst als lid van LGN. Zij kan haar rechten als lid voorlopig niet uitoefenen. Het bestuur heeft haar uitgenodigd voor een gesprek om zorgvuldig te werk te gaan, in de voorbereiding van een reglementaire ledenvergadering hierover.

De nieuwe fractie van Tineke Nieboer (fractievoorzitter), Femke Wolthuis en Nelly Nieuwenhuizen, pakt ondertussen met ondersteuning van de steunfractieleden het raadswerk op.