Lindenborg creëert betrokkenheid met maatschappelijke stage 2.0

image

LEEK – Het afschaffen van de verplichte maatschappelijke stage betekent niet dat verschillende middelbare scholen het belangrijk blijven vinden. De Lindenborg in Leek bijvoorbeeld, waar tientallen leerlingen uit verschillende derde klassen in dat kader de boer opgingen. Het herinvoeren van de maatschappelijke stage op de onderwijsinstelling is een initiatief van de vakgroep Godsdienst/ Levensbeschouwing en Geschiedenis.

De verschillende derde klassen Havo/Vwo kregen de opdracht om op zoek te gaan naar de Joodse gemeenschap in Leek. Vóór de Tweede Wereldoorlog had Leek 71 Joodse inwoners en slechts tien van hen zouden de oorlog overleven. De namen van de 61 slachtoffers zijn te vinden op de plaquettes op een van de muren van het Joodse schooltje in het dorp. Om de Joodse slachtoffers te blijven gedenken worden er volgend jaar zogenaamde struikelstenen in het dorp geplaatst. Dit herbergt een stoep voor de huizen waaruit de Joodse inwoners via Westerbork zijn afgevoerd naar vernietigingskampen. De leerlingen kregen in het kader van de maatschappelijke stage 2.0 een soortgelijke opdracht waarbij ze de geschiedenis van de Joodse slachtoffers zelf dienden te ontdekken. “We willen als school onze betrokkenheid bij de samenleving laten zien”, aldus Godsdienstdocent André van der Veen. “Op deze manier proberen we kinderen duidelijk te maken wat de geschiedenis is. De leerlingen verrichten als het ware veldwerk om de Joodse slachtoffers een gezicht te geven, zodat ze niet vergeten worden.”

De leerlingen werden verdeeld in een aantal groepen, waarbij iedere groep vier à vijf gezinnen of huishoudingen toegewezen kreeg. Daarover moest informatie worden opgezogd, door bijvoorbeeld huizen te bezoeken waar deze families hebben gewoond. De resultaten van de zoektocht dienen de leerlingen in januari te presenteren. Ook is de opdracht om de biografietjes op papier in te leveren.