Lintje voor veelzijdige ‘Sinterklaas’ van de Flint

nietap ko dijkhuis 3

nietap ko dijkhuis 1nietap ko dijkhuis 2Jan Geerhardt Dijkhuis Lid in de Orde van Oranje Nassau

NIETAP – Burgemeester Klaas Smid reikte donderdagavond een Koninklijke Onderscheiding uit aan Jan Geerhardt Dijkhuis (68). Hij werd tijdens de jaarvergadering van Buurtschap Nietap – Terheijl benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dijkhuis is, meteen bij zijn aantreden in 2000, als voorzitter benoemd van Buurtschap Nietap – Terheijl. Door het toenmalige bestuur werd hij daarvoor door zijn maatschappelijke betrokkenheid geschikt geacht. Dat vertrouwen heeft hij nooit beschaamd. Ongeveer tien keer per jaar leidt hij de bestuursvergaderingen op een ontspannen manier en eens per jaar zit hij de ledenvergadering voor, naar buiten toe is hij hét gezicht van de Buurtschap. Hij vertegenwoordigt de buurtschap in bijeenkomsten van de Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe en heeft via deze overleggroep bijeenkomsten van het plattelandsparlement bezocht. Het Plattelands Parlement is een tweejaarlijkse activiteit waarbij actieve burgers en ondernemers op het platteland hun stem laten horen aan landelijke beleidsmakers en politici, voor een leefbaar, vitaal en duurzaam platteland. Dijkhuis organiseert activiteiten en evenementen en verricht uiteenlopende hand- en spandiensten. Ook is hij contactpersoon voor de gemeente Noordenveld en Leek. Bij Leek gaat het dan vooral over de Pinksterkermis, omdat het buurtschap de kermis samen met Leek organiseert. Bij de gemeente Norg was hij onder meer betrokken bij de totstandkoming van de Intergemeentelijke Structuurvisie Leek – Roden, in het kader van de Regiovisie Groningen – Assen 2030. Dijkhuis deed overigens veel meer. Zo was hij van 1985 tot 1995 actief voor basisschool De Flint in Nietap. Onder andere als lid van de ouderraad en de medezeggenschapsraad. Als lid van de medezeggenschapsraad heeft hij de school vertegenwoordigd in de gemeentelijke medezeggenschapsraad in de gemeente. Naast zijn werk voor de ouderraad en de MR was hij altijd bereid om de school een handje te helpen als vrijwilliger bij projecten, excursies en schoolreisjes. Bovendien was hij jarenlang de Sinterklaas van de school. Dijkhuis was van 1995 tot 2008 ook betrokken bij shantykoor De Zulthesingers. Hij was één van de oprichter en voorzitter. In die functie was hij contactpersoon van het koor voor boekingen als ook voor de ‘International Shanty en Seasong Association’ was hij spreekstalmeester en was actief bij die organisatie van de repetities en optredens.