Lions Club Roden Noordenveld zet zich in voor vluchtelingenwerk

Foto Lions Weihnachtsmarkt 2014

RODEN – ‘We serve’. Dat is het alom bekende motto van de Lions. Lionsleden helpen daarom waar zij kunnen. Niet alleen omdat het één van de belangrijkste doelstellingen van de Lionsorganisatie is, aar ook omdat ze dat graag, op allerlei manieren, doen. Iedere Lionsclub organiseert acties en evenementen om fondsen te werven voor goede doelen en door zelf als vrijwilliger de handen uit de mouwen te steken. Ook op de tiende Roder Weihnachtsmarkt die zaterdag gehouden wordt, zetten zij zich weer graag in voor het geven van een extra bijdrage aan het vluchtelingenwerk. Niet voor ‘vluchtelingen’ in het algemeen, maar voor een speciale, vaak vergeten groep: de kinderen. Vaak krijgen die kinderen geen speciale aandacht terwijl zij juist meer getraumatiseerd kunnen zijn. Zij zijn immers nog maar kind en kunnen daarom alle gebeurtenissen die zij hebben meegemaakt niet goed in perspectief plaatsen. De hulp kan bestaan uit betere opvang en ondersteuning, kleding, speelgoed en huisvesting. Vluchtelingenwerk Roden zal voor de Lions inventariseren welke hulp er écht toe doet. De hiervoor benodigde financiële middelen worden verdiend door de verkoop van onder andere glühwein, warme chocolademelk en andere hapjes en drankjes. Ook vrijwillige donaties voor het goede doel zijn zeer welkom.