Lof en kritiek op plannen in Een

EEN – Afgelopen week presenteerde de gemeente een aantal plannen om de Hoofdstraat in het dorp, de Norgerweg en de rotonde te verbeteren. Wethouder Alex Wekema was erbij en gaf daar waar mogelijk enige uitleg. ‘Noordenveld is fietsgemeente, dus het is logisch om vooral ook de rotonde aan te pakken. Hier krijgen fietsers van alle kanten voorrang. Het fietspad krijgt op de rotonde een rode kleur en zal betekenen dat automobilisten even moeten stoppen als er fietsers aankomen. Andere aanpassingen zijn het afvlakken van de drempels in het dorp en het herstraten van de Norgerweg.’ Allemaal aanpassingen die, als het aan de gemeente ligt, ook al in 2018 van start gaan.

De reacties tijdens de inloopbijeenkomst in MFA De Schans waren wisselend. Het aanpakken van de Norgerweg werd goed ontvangen. Ook het stukje Norgerweg dat doorloopt tot en met de drempel nabij de ingang van het voetbalveld, wordt nog meegenomen in de plannen. Dit stukje weg was even vergeten mee te nemen in de plannen. ‘Maar dat foutje zal, aldus Alex Wekema,  nog mee worden genomen in het definitieve plan. Ook zal er nog gekeken worden of de riolering in de Norgerweg moet worden aangepast.’

Het dorp Een kent met de Hoofdstraat een 30 km zone. Alleen werkt dat volgens een aantal inwoners niet echt. Er komt te veel verkeer door het dorp en er wordt te hard gereden. ‘Het afvlakken van de drempels zal vooral betekenen dat ons dorp nog meer verkeer te verstouwen krijgt,’ liet  een bewoner van de Hoofdstraat weten. Ook de Vennootsweg is een lastig verhaal. Vanuit Haulerwijk is dat een beruchte sluiproute en ook de befaamde TomTom leidt daar ook veel verkeer langs. Oplossingen zijn er wel, tenminste, dat geven bewoners aan. Het verbreden van de Scheidingsweg kan al veel verkeer in het dorp tegengaan en een rondweg vanaf de Eenerstraat naar de Schansweg is ook een idee. De belangen zijn tegengesteld. Een aantal  landbouwers gaf aan vooral een goede weg door het dorp te willen hebben  en dat mag dan ook nog wel van asfalt zijn. De gemeente houdt vast aan de bestrating. ‘Dat past in het karakter van het dorp en bij de 30 km zone,’ liet Alex Wekema weten. Een bewoonster van de Hoofdstraat gaf aan blij te zijn met het afvlakken van de drempels. ‘Wij hebben  al 7 jaar lang aangegeven dat dat beter is. De hoogte van de drempels zorgt voor lawaai van auto’s die hard op de drempels klappen. Jammer alleen dat het nu pas wordt aangepakt.’ Andere opties om het verkeer te weren waren het plaatsen van bloembakken en andere obstakels langs de Hoofdstraat.

De gemeente neemt alle opmerkingen mee en zal een definitief plan in een later stadium opnieuw presenteren.