Maak kennis met Humanitas Noordenveld

Uitgaan van de kracht van de mens en de helpende hand bieden

PEIZE – Humanitas. Bijna iedereen heeft de naam wel eens gehoord, of kent iemand die te maken heeft bij de organisatie.  Toch merkt Marianne van Gelder, oud-voorzitter en huidig PR-verantwoordelijke, dat er maar weinig mensen zijn die écht weten wat Humanitas doet. En dat is jammer, meent zij. Vaak wordt Humanitas namelijk verward met andere organisaties, zoals HUMAN, het Humanistich Verbond, Humana en het zorghuis Humanitas. Die laatste kwam onlangs nog uitgebreid in het nieuws, waardoor de verwarring rondom Humanitas Noordenveld alleen maar is toegenomen. Voor Marianne hét moment om eens op de praatstoel te gaan zitten.

Sinds november afgelopen jaar is ze geen voorzitter meer, maar nog steeds is ze nauw betrokken bij Humanitas Noordenveld. Hier in Noordenveld begon Humanitas rond 1997/1998 met de ondersteuning bij rouwverwerking. Zelf is Marianne een jaar of tien geleden bij de organisatie gekomen. ‘Humanitas sprak en spreekt me aan’, zegt Marianne. Binnen Humanitas Noordenveld zijn er vier verschillende projecten, waaraan dagelijks wordt gewerkt door vrijwilligers. Zo helpen zij mensen met hun thuisadministratie, verzorgen zij vriendschappelijk huisbezoek, bezoeken zij gedetineerden in Esserheem, regelen zij kindervakantie weken en houden zij een Sinterklaas speelgoedactie. Daarnaast doen zij ook de screening van mensen die in aanmerking komen voor de Voedselbank. Marianne zelf begon met de vriendschappelijke huisbezoeken. ‘Ik ben niet iemand die mensen goed kan helpen bij hun thuisadministratie. Daar hebben we vrijwilligers voor, die goed zijn met cijfertjes en hier een achtergrond in hebben. Om mensen te helpen met hun administratie, moet je namelijk wel kennis van zaken hebben.’

Humanitas Noordenveld heeft een breed aantal projecten, waardoor de verwarring onder inwoners misschien alleen maar toeneemt. ‘De één kent Humanitas van thuisadministratie, terwijl de ander de organisatie van gedetineerde bezoeken kent. Iedereen heeft een andere associatie bij Humanitas’, meent Marianne. Desondanks is bij veel mensen wel bekend dat de organisatie een humanistische insteek heeft. ‘Het humanisme gaat uit van de kracht van de mens en de zelfbeschikking van de mens. Het gaat om gelijkwaardigheid en het erkennen van het voordeel van de twijfel’, aldus Marianne. Een geloof is het niet. ‘Het is een levensovertuiging.’

De vriendschappelijke huisbezoeken sluiten hier naadloos op aan. Hier had Marianne dan ook veel plezier in, zo geeft ze aan. ‘Je gaat dan bij mensen langs die een steuntje in de rug nodig hebben, of gewoon eenzaam zijn. Dat geeft veel voldoening.’
Humanitas is dus een organisatie met humanistische insteek, maar staat los van het Humanistisch Verbond. Dit is een organisatie die onder andere spreekt op begrafenissen, wanneer de overledene geen priester of dominee wil laten spreken. Daarnaast wordt het Humanistisch Vormingsonderwijs, wat op verschillende (basis)scholen wordt gegeven, vanuit het Humanistisch Verbond georganiseerd. Ook HUMAN, de omroep die ‘om je hoofd vraagt en je hart raakt’,  is niet gelinkt aan de organisatie. Daarnaast is er nog Humana, bekend van de containers waarin kleding wordt ingezameld. ‘Ook een mooie organisatie, maar niet gelinkt aan Humanitas’, lacht de goed voorbereide Marianne. En dan is er nog Humanitas Huisvesting en Thuiszorg, die onlangs negatief in het nieuws kamen. ‘Die hebben dus allemaal niets met Humanitas Noordenveld te maken’, verduidelijkt Marianne.
Terug dan naar de vrijwilligersorganisatie. Humanitas heeft haar hoofdkantoor in Amsterdam en is opgedeeld in verschillende districten. Zo valt Noordenveld onder het districtskantoor in Groningen. In Noordenveld telt de organisatie 66 vrijwilligers, wat nog steeds een mooi aantal is. Desondanks beaamt Marianne dat het steeds lastiger wordt om nieuwe vrijwilligers te vinden. ‘De maatschappij wordt steeds ingewikkelder. We krijgen steeds meer oudere mensen en de jongeren hebben het doorgaans te druk om vrijwilligers werk te doen. Zelf zijn wij specifiek op zoek naar vijftigers. Mensen met iets meer tijd om handen, die ook veel ervaring hebben.’

Vrijwilliger zijn bij Humanitas kost enige tijd, maar levert vooral voldoening op. ‘We hebben één keer per jaar een middag voor de vrijwilligers. Voor de mensen die helpen bij thuisadministratie, is er bijna iedere maand een infoavond. Het is belangrijk om de kennis up-to-date te houden.’ Datzelfde geldt voor de vrijwilligers die zich bezighouden met vriendschappelijke huisbezoeken. Een paar bepaalde eigenschappen heb je hiervoor uiteraard nodig. ‘Wat je moet hebben? Een warm hart en een goed luisterend oor. Uitgaan van de ander, in plaats van je zelf. Het mooiste zou zijn als je iemand weer op weg kunt helpen, binnen relatief korte tijd. De vriendschappelijke huisbezoeken vinden idealiter in een tijdsbestek van een half jaar tot twee jaar plaats.’

In 2017 heeft Humanitas indrukwekkende cijfers kunnen laten zien. Met 407 deelnemers in de hele gemeente, wordt een brede variëteit aan mensen bereikt. En dat allemaal vanuit de humanistische gedachte dat iedereen die hulp kan gebruiken, dit ook aangereikt moet krijgen. Want of je nu moeite hebt om financieel het hoofd boven water te houden, of wanneer je gewoon behoefte hebt aan gezelschap: Humanitas Noordenveld biedt altijd de helpende hand.