Maandenlang met de voeten op het bureau?

Albertsbaan pas in 2017 aan de beurt?

RODEN – Het was een opmerking tussen neus en lippen door. Wethouder Reint Jan Auwema zei vorige week dat wat betreft de herontwikkeling van de Albertsbaan nog veel werk verzet moest worden. Dat er nog bestek aangevraagd moest worden, dat er nog aanbesteed moet worden, dat er een ontwerp voor het middenterrein gemaakt én goedgekeurd dient te worden én dat ook de Zakenkring nog één keer met de uitgewerkte plannen terug naar de achterban moet. Verder diende er – zo sprak de wethouder- rekening gehouden te worden met feestdagen en de Rodermarkt. Rodermarkt? Die is zoals bekend pas in september. En dus kan de conclusie getrokken worden dat pas in 2017 gestart zal worden met de herinrichting van de Albertsbaan. Eén en één is ook nu immers nog steeds twee.

Dus zijn we straks wéér een jaar verder, stellen beloftes anno 2015 kennelijk helemaal niets voor en kan geconcludeerd worden dat na een hectische periode waarin Roden onder druk van provincie (lees: het binnenhalen van subsidies) met een (centrum)plan moest komen en een in allerijl belegde extra ledenvergadering van Zakenkring Roden er niets – of heel weinig- meer gebeurd is. Het plan werd ingediend en de voeten gingen op het bureau. Zo lijkt het althans van de buitenkant. En heel scheutig met informatie is zowel gemeente als werkgroep niet. Uiteraard was het wachten op de definitieve toekenning van de subsidie van de provincie Drenthe. Maar telkens weer deed de gemeente voorkomen alsof er achter die beruchte schermen van alles gebeurde. Al voor de hectische periode waarin voor- en tegenstanders van herinrichting van de Albertsbaan elkaar bijkans de tent uitvochten, communiceerde de gemeente dat er achter de schermen hard gewerkt werd. Maar waaraan dan? Verder is en blijft het opvallend dat Stefan Lap is aangesteld als projectleider voor de Albertsbaan en dus niet Rieks Perdok. Want hij – en helemaal niemand anders- zou de grote voortrekker worden in dit project.

We schrijven oktober 2014. Bericht van de gemeente. ‘Noordenveld gaat in het project Albertsbaan intensief samenwerken met Rieks Perdok. Hij kan daarbij kennisnemen en de beschikking krijgen over vertrouwelijke informatie. Perdok tekent daarom een integriteits- en geheimhoudingsverklaring.’ Perdok dus als groter voortrekker van project Albertsbaan. We schrijven januari van dit jaar. Jan Post, toen nog voorzitter van Zakenkring Roden aan het woord. ‘ Het is moeilijk aan te geven wat de nieuwe Albertsbaan exact gaat kosten. Dit kan variëren van 1.2 tot 1.6 miljoen euro. Rieks Perdok is er – weer achter de schermen dus, red- nadrukkelijk mee bezig en kijkt hoe de kosten wat gedrukt kunnen worden.’ Wat Perdok in (een deel van) 2014 en 2015 dan precies gedaan heeft voor de Albertsbaan, is voor buitenstaanders een raadsel. Want eigenlijk zijn alleen de financiën (bijdrage gemeente, bijdrage provincie, bijdrage OCN en Zakenkring) geregeld en moet verder alles nog gebeuren en uitgewerkt worden.
En onlangs werd dus voor de buitenwereld heel verrassend Stefan Lap aangesteld als projectleider. Volgens Auwema omdat Perdok – vrij vertaald- niet langer kon rekenen op de onvoorwaardelijke steun van alle partijen in de werkgroep. Volgens anderen omdat Perdok wellicht teveel verschillende petten op heeft en had. Lap wist tot voor kort net zoveel van de ins en outs van de Albertsbaan als de gemiddelde lezer van de Krant. Hij is dus, logisch, tijd nodig om zich het dossier eigen te maken. Ook daarmee gaat weer kostbare tijd verloren.
Het is voor belanghebbenden te hopen dat er na de feestdagen echt iets gaat gebeuren. Dat er een ontwerp voor het middenterrein komt, dat er bestek aangevraagd worden en dat er aanbesteed kan worden. Maar wat is nog zeker als het de Albertsbaan betreft? Hoe vaak is al beloofd dat er nu écht iets zou gaan gebeuren? Kortom: hoe geloofwaardig is het allemaal nog? Wordt dus vervolgd. Ergens in 2017. Of 2018. Wie zal het zeggen.