Maatschappelijke kanjers Koninklijk Onderscheiden

Lintjesregen in het gebied van de Krant

REGIO – Het is ieder jaar hetzelfde en toch compleet anders. Een dag vol emoties, erkenning en natuurlijk vol met Koninklijke Onderscheidingen. Tijdens de jaarlijks terugkerende lintjesregen worden de absolute kanjers van de plaatselijke maatschappij in het zonnetje gezet. Dat levert niet alleen prachtige plaatjes op, het ontroert ook nog eens ontzettend. De Krant trok erop uit om de uitreikingen van de Koninklijke Onderscheidingen te aanschouwen en natuurlijk vast te leggen op de gevoelige plaat. Het resultaat mag er zijn: twee volledige pagina’s vol toppers. Stuk voor stuk mensen die hun lintje meer dan verdiend hebben.

Waar de meeste lintjes op de dag voor Koningsdag worden uitgereikt, is dat bij de Jaap Zigterman niet het geval. Hij wordt op woensdagavond al in het zonnetje gezet. De 61-jarige Zigterman is al vanaf 1994 bestuurslid en sinds 2000 zelfs voorzitter van de Uitvaartvereniging Leek. Van 1979 toto 2014 was hij jeugdouderling, ouderling en diaken bij de Protestante gemeente Leek-Oldebert. Hij was aanwezig bij de openstelling op zaterdagavond als verantwoordelijke voor de jeugd. Daarnaast gaf hij leiding aan de 12+ club, was hij bestuurslid van de rommelmarktcommissie en reed hij kerkauto. In 1992-1993 was Jaap medeorganisator van een sponsorfietstocht, waarvan de opbrengst is uitgereikt aan de afdeling Kinderoncologie van het UMCG. Vanaf 2006 tot 2010 was hij coördinator van de toertochten van de Toerfietsclub Westerkwartier te Niekerk. Sinds 2013 is de heer Zigterman vrijwilliger als EHBO’er bij evenementen. Tel daarbij zijn vrijwilligers bij voetbalvereniging VEV ’67 en tal van andere werkzaamheden bij op, en je ziet waarom hij het ontzettend verdiend heeft. Zijn lintje – uitgereikt door burgemeester Berend Hoekstra– als Lid in de Orde van Oranje Nassau draagt hij met gepaste trots.

Donderdagochtend, half tien. Vrienden en familie zijn tezamen gekomen om Jelly van den Bosch, beter bekend als de ‘cultuurkoningin van Roden’, te zien worden onderscheiden. De 75-jarige Van den Bosch heeft voor de Culturele Raad Roden veel betekend. Zo is zij mede verantwoordelijk voor de oprichting van Teken- en Schilderclub Roden en was voorzitter van de Stichting Kunstencentrum Roden.  Jelly van den Bosch is nauw betrokken geweest bij de oprichting van de Vereniging van Professionele Kunstenaars in Noordenveld (Verkuno). Zij heeft er onder andere voor gezorgd dat de World Press Photo tentoonstelling naar Roden werd gehaald. Namens Verkuno was zij medeorganisator van de stichting ‘Bekijk het maar’, de open atelierroute door Drenthe die landelijk veel bekijks heeft getrokken. Nadien is de stichting door vele andere organisaties benaderd met verzoeken om informatie over de wijze waarop de open atelierroute was georganiseerd. Naast tal haar vele jaren als vrijwilliger in tal van culturele organisaties in Roden en omstreken, is zij voorzitter van de Algemene Huurdersvereniging ‘WOON’. Er zullen maar weinigen zijn die de bedrijvige Jelly niet kennen en het lintje wordt haar van harte gegund. Burgemeester Klaas Smid, die eerder al aangaf het een ontzettend eervolle taak te vinden, reikt het lintje uit.

In de kantine van voetbalvereniging Nieuw-Roden, treffen we Margienus Uilenberg. Inmiddels is hij al meer dan dertig jaar vrijwilliger van de plaatselijke voetbalclub. Vanaf 1996 is hij lid van het dagelijks bestuur. Vanaf 1987 is hij elftalleider van het veteranenelftal. In de periode 1993-1997 was hij eveneens leider van het 1e dameselftal. Zijn functie in het dagelijks bestuur is, na één jaar secretaris te zijn geweest, penningmeester. Mede dankzij hem verkeert de vereniging in een solide financiële positie. De heer Uilenberg is niet bepaald een doorsnee bestuurslid. Hij is met meer dan grote regelmaat te vinden op het terrein van de VV Nieuw-Roden. Alle klussen die er maar te doen zijn pakt hij aan. Het tot in de late uurtjes schoonmaken van de kantine hoort daar natuurlijk bij! Het onderhoud van de kantine gaat hij ook niet uit de weg. Hij is ook een sociaal gezicht binnen de club. Bij ziekte van een lid zorgt hij voor een attentie. Met regelmaat wordt er een beroep op de heer Uilenberg gedaan om als scheidsrechter op te treden.

Dan over naar een andere sportkantine en wel eentje in Leek. Daar wacht Froukje Fonk, die al sinds 1976 betrokken is bij korfbalclub Rodenburg. Mevrouw Fonk is sinds 1976 vrijwilliger bij en bestuurslid (2000-2009) van de Korfbalclub Rodenburg te Leek. Mevrouw Fonk was jeugdtrainer, kantinebeheerder en drukker van het clubblad en zij was lid van de kleding- en rommelmarktcommissie. Verder verricht zij o.a. kantine- en schoonmaakwerkzaamheden, coördineert ze de inname, controle en herstel van de wedstrijdkleding en kopieert ze het weekbericht. Van 1992-2011 was mevrouw Fonk chauffeur/bezorger van maaltijden van Tafeltje-dek-je. Van 1994 – 2003 was mevrouw Fonk vrijwilliger bij de Stichting Algemene Vrijwilligershulpdienst De Hulpkring te Leek als telefoonwacht. Daarnaast is mevrouw Fonk lid geweest van de commissie technische zaken van de Volleybalvereniging Impala te Leek.. Niet zo verwonderlijk dus, dat ze in 2017 is benoemd tot Groninger Sportvrijwilliger van het jaar. Nu ook nog eens toegetreden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dik en dik verdiend.

In de CazemierBoerderij treffen we Henny Nijenhuis-Kooman. Een rasvrijwilligster, mogen we wel zeggen. Bestuurslid van de Stichting Mensport Nienoord, allround jurylid van de KNHS, secretaris en penningmeester van Stichting Paard & Karos te Leek, secretaris van Club Rijden en Glijden Noord-Nederland, medeoprichter en bestuurslid Stichting Friesche Paardencentrum, voorzitter van de Friese Paarden Fokvereniging Groningen/Drenthe Combinatie, voorzitter van de Menclub Tolbert en initiatiefnemer van de dressuuropbouw voor het Fries Paard: het prijkt allemaal op haar vrijwilligers-palmares. Een vrouw met hart voor de paardensport en voor vrijwilligerswerk. Daarnaast is ze de voorzitter van Buurtvereniging De Koetsiers te Leek en kunnen we nog wel een hele pagina vullen met haar bijdrage voor de maatschappij. Het mocht tijd worden dat zij toetreedt tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het lintje staat Henny prachtig!

In Roden krijgt ondertussen Hilbert de Kleine een lintje uitgereikt. De 76-jarige De Kleine treedt toe als Lid in de Orde van Oranje-Nassau en ontvangt het lintje uit handen van loco-burgemeester Henk Kosters (burgemeester Smid kan immers niet overal tegelijk zijn). De heer De Kleine wordt onderscheiden op grond van meerdere vrijwilligersactiviteiten, voor de Protestantse Gemeente te Roderwolde, het CDA afdeling Roden, de zaterdagvoetbalvereniging Oranje Nassau en de Vrije Tijd Tuinders te Roden. De Kleine is in de periode 1974-2005 voor de Kerkvoogdij van de Protestantse Gemeente te Roderwolde in totaal 25 jaren actief geweest. Daarna is hij van 2005 tot april 2017 actief geweest als coördinator van de Archiefgroep van genoemde kerk. Voor het CDA afdeling Roden is hij sinds 2010 actief. Zijn functioneren wordt gekenmerkt door bescheidenheid, redelijkheid en verstand. De heer De Kleine wordt omschreven als een stabiele factor voor de hele afdeling CDA Noordenveld. Bij voetbalvereniging Oranje Nassau is de heer De Kleine sinds 2007 actief. In die functie is hij iemand die voor een ieder klaar staat, sociaal is en makkelijk benaderbaar. Iemand waar je als club niet zonder kunt. Tenslotte is de heer De Kleine bij de Vrije Tijd Tuinders te Roden voorzitter geweest in 2004-2005.

In Gasterij Inkies te Midwolde reikt burgemeester Hoekstra een lintje uit aan de heer Anrooij uit hetzelfde Midwolde. De heer Van Anrooij is vanaf 1990 secretaris van het WA Scholtenloge nr. 87 van de Order off Odd Fellows (I.O.O.F). Dit is de lokale tak van de Independent Order of Odd Fellows. De heer Van Anrooij was tevens jarenlang initiator en organisator van bootreizen voor ouderen. Vanaf 2008 is de heer Van Anrooij lid van advies van Stichting A Littel Fun uit Middelstum. Deze stichting organiseert vakanties voor mensen met een lichamelijke beperking. De heer Van Anrooij controleert de financiën, maakt de begroting en verzorgt de barbecue op de vakantielocaties. Vanaf 2010 is de heer Van Anrooij secretaris en penningmeester van de Vereniging Thomas Wildey. Dit is het bestuurlijk en uitvoerend overleg binnen de landelijke I.O.O.F. Het is haast teveel om op te noemen, maar meneer deed het met plezier. Een vrijwilliger pur sang, die zich nog tot in lengte van jaren wil inzetten voor hetgeen hem dierbaar is.

Niet iedereen die afgelopen week in het zonnetje is gezet, is per se Lid in de Orde van Oranje Nassau geworden. Neem nu Leo de Vos, die benoemd is tot Ridder in de Orde van Oranje Nasau. De heer De Vos is bijna 20 jaar geleden een melkschapenhouderij gestart. Uit de aanvraag blijkt dat hij een enorme bijdrage heeft geleverd aan de verdere professionalisering van de melkschapenhouderij in Nederland. De heer De Vos heeft het duurmelken bij schapen mogelijk gemaakt, een bijzondere prestatie. Met veel inzet en toewijding heeft hij het mogelijk gemaakt dat een groot deel van zijn veestapel niet meer jaarlijks hoefde af te lammeren om toch de meeste melk per schaap per jaar te produceren van de lage landen, bij uitbreiding van Europa en daarmee wellicht ook wel van de wereld. Een bijzondere man dus, die Leo de Vos. En een mooie toevoeging bij de Ridders in de Orde van Oranje Nassau. In Café Ensing ontvangt hij de onderscheiding uit handen van loco-burgemeester Henk Kosters, die in zijn vertrouwde Peize de complimenten geeft aan de heer De Vos.

In de raadszaal van het gemeentehuis van Leek, wordt de 71-jarige Ria Osseman gehuldigd. Ook zij treedt toe als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Sinds 1998 is zij bestuurslid van de Stichting Dorpshuis ‘De Til’ te Leek, waaronder voorzitter vanaf 2005. Vanaf 1987 is zij ook actief als vrijwilliger bij Vrouwen van Nu afdeling Leek-Nietap. Daar fungeert zij onder ander als voorwerker van de handwerkclub. Van 1993 tot 2010 was zij secretaris en voorzitter van de Vrouwen Advies Commissie afdeling Leek. Sinds 2016 is zij wederom bestuurslid van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, waar ze eerder tussen 1997 en 2009 ook al actief voor was. Ook bij de Stichting Culturele Raad in Leek was zij tien jaar actief in diverse bestuursfuncties. Het uitreiken van de Koninklijke Onderscheiding aan deze ontzettend actieve vrijwilliger, is niet alleen heel terecht, maar betekent ook de laatste onderscheiding uit handen van burgemeester Berend Hoekstra. Wanneer Leek straks onder de gemeente Westerkwartier valt, zal dit niet meer nodig zijn. Laat Ria nou net een ideale afsluiter zijn. Een vrouw die het ontzettend verdiend en waarvoor de burgervader van Leek veel respect heeft.

Jan de Ridder, woonachtig in Roden, werd niet in het gebied van de Krant onderscheiden. En dat is eigenlijk ook niet zo vreemd. De Ridder, die tot Officier in de Orde van Oranje Nassau werd geridderd, is namelijk al jaren actief voor de Rijksuniversiteit Groningen. Hij wordt onderscheiden op grond van zijn beroepsmatige en daaraan gerelateerde activiteiten op het terrein van onderwijs, onderzoek en bestuur voor de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Hij was van 1982 tot 1990 als universitair docent, van 1990 tot 2008 universitair hoofddocent, in 2003 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar Toezicht, in 2008 als gewoon hoogleraar Bestuurskunde en sinds zijn vervroegde uittreding in 2014 is hij verbonden aan de faculteit als honorair hoogleraar Comparative Public Management (Internationaal vergelijkende bestudering van het management van de publieke sector). Vanwege zijn grootse bijdrage voor de RUG, wordt hij in de Aula van het Academiegebouw onderscheiden.

In de gemeente Noordenveld zijn ook twee decorandi telefonisch gehuldigd. De eerste is mevrouw Froukje Neef uit Peize. Mevrouw Neef wordt onderscheiden op grond van twee vrijwilligersactiviteiten, te weten haar vrijwilligerswerk bij verzorgingshuis De Hoprank te Peize en haar vrijwilligerswerk voor het Nederlandse Rode Kruis afdeling Noordenveld. Zij is al ruim 15 jaar vrijwillig zeer actief voor de bewoners van de Hoprank. Ze ondersteunt bij handenarbeid, bloemschikken en Komesan (activiteit met optredens voor senioren) en is actief in het bezoeken van bewoners. Zij is actief, brengt ideeën in en helpt tegelijkertijd ook met praktische zaken als ziekenhuisbezoek, maar ook met het klaarzetten en opruimen. Door de vrijwilligerscoördinator bij de Hoprank wordt mevrouw Neef omschreven als iemand die altijd om een ander denkt en belangeloos voor iedereen klaarstaat, heel bescheiden en discreet is en zorgvuldig haar afspraken nakomt ondanks dat ze een heel drukke agenda heeft. Froukje heeft zich daarnaast al sinds 1998 belangeloos ingezet voor het Rode Kruis afdeling Noordenveld, waar zij vakanties voor mensen met een medische of sociale beperking coördineert. Zij wordt omschreven als een sociaal en vrijgevig persoon die graag wat extra’s doet.

De laatste in het rijtje is Jantje Doedens-Hagting uit Norg. Mevrouw Doedens wordt onderscheiden op grond van vier vrijwilligersactiviteiten, die zij allemaal al ruim 20 jaar ononderbroken doet. Het betreft vrijwilligerswerk bij Vrouwen van Nu (voorzitter, secretaris, lid reiscommissie), voor de Margarethakerk in Norg, voor muziekvereniging de Brinkzangers (meerdere activiteiten) en voor Tafeltje Dekje. Voor de Brinkzangers  maakt zij deel uit van de muziekcommissie en de kledingcommissie en is zij betrokken bij de organisatie van uitjes en acties. In de zomermaanden kunt u mevrouw Doedens aantreffen als rondleider in de Margarethakerk. Aan het eind van het seizoen organiseert zij altijd een etentje voor alle vrijwilligers van de Margarethakerk. Mensen die mevrouw Doedens goed kennen omschrijven haar als sociaal, betrokken, enthousiast en actief.
Uitreikingen gemeente Marum

Ook in Marum werden er vier Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt door burgemeester Kosmeijer.

De heer Arend Hinne Bron uit de Wilp (71 jaar)

Vanaf 1981 is decorandus vrijwilliger bij de Motorclub Marum en Omstreken (M.C.M.O.). Vanaf 1988 is hij ook bestuurslid bij dezelfde actieve motorsportvereniging. Dit vraagt veel inzet van de bestuursleden. Immers naast bestuursvergadering en bondsbijeenkomsten zijn er altijd bestuursleden op of rond de baan tijdens trainingen en wedstrijden. In de wintermaanden is decorandus veelvuldig op het circuit voor onderhoud van de baan, de beplanting en materieel. De club kent een ledenbestand, die voor het merendeel uit de vier noordelijke provincies bestaat. Meerdere wedstrijden kennen zelfs internationale deelname.

De heer Menno Strikwerda uit Marum (76 jaar)

De heer Strikwerda is ruim 50 jaar actief lid van de motorsportvereniging M.C.M.O.

De activiteiten waar decorandus de afgelopen 50 jaar zeer nauw bij betrokken is geweest zijn bijna teveel om op te noemen. Hij is onder andere actief geweest bij de nationale wedstrijden op Koninginnedag (de laatste jaren Koningsdag), de jeugd- en classic wedstrijd in de maand mei/juni en een 3-uurs bromfietswedstrijd in september. Niet onbelangrijk zijn ook georganiseerde internationale 2-daagse KNMV-Kampioensenduro’s en de internationale Six Day’s Enduro (I.S.D.E). Decorandus was zowel voor, tijdens als na afloop actief betrokken bij de organisatie van deze evenementen.

De heer Sake Albert de Vries uit de Wilp (69 jaar)

Vanaf 1993 is decorandus voorzitter van het bestuur Plaatselijk Belang De Wilp.

De vereniging voor Plaatselijk Belang De Wilp is opgericht in 1896 en stelt zich volgens de statuten ten doel de belangen van het dorp De Wilp zoveel te bevorderen als mogelijk is. Gedurende 25 jaar heeft hij hier uitvoering aan gegeven.Tevens is de heer De Vries vanaf 1983 tot en met 1989 bestuurslid van de tennisvereniging De Wilp geweest. Hij heeft in het begin van het bestaan van de tennisvereniging meegewerkt aan de realisering van de banen en voorzieningen als de kantine en opslagruimte voor materialen. Vanaf 1995 tot en met 1998 was decorandus bestuurslid van de Wielerstichting De Wilp, daarna 18 jaar actief als vrijwilliger en dan met name voor het werven van financiële middelen voor de Wielerronde.

De heer Jan Tienstra uit de Wilp (68 jaar)

Vanaf 1988 tot 2008 was decorandus secretaris van Plaatselijk Belang de Wilp, vanaf 2008 werd hij bestuurslid. De vereniging stimuleert het organiseren van activiteiten in het dorp de Wilp, het ondersteunen van het verenigingsleven en heeft het aandacht voor de kwaliteit van het woon- en leefklimaat. Ook het onderhouden van de contacten met de gemeente, de provincie en andere instanties zijn van belang voor de vereniging. Vanaf 1979 tot 1993 was decorandus bestuurslid van de muziekvereniging De Volharding te De Wilp. Tot slot vervult de heer Tienstra een rol vanaf 2015  bij de jeugdopleiding muziek bij een basisschool in de Wilp.