Mag opa even trots zijn?’

LEEK – Terwijl het voorjaar te koud, te droog en te triest voor woorden leek te verlopen, werd dit door ons snel vergeten. De reden? Onze schoondochter in Roden was al een dikke week (en dik was ze)  over tijd. Hoewel wat is ‘over’ tijd als de natuur zelf haar beslissing neemt en zelf de tijd aangeeft, wanneer na het zaaien de natuurlijke tijd is gekomen om te mogen ‘oogsten’. En, er werd geoogst. Een flinke meid van dik negen pond. Gezond als een vis, met een drietal prachtige namen. ‘Jinthe Zoë Elise’. Roepnaam Jinthe. Mag opa even trots zijn? Zes kleinkinderen en allemaal dicht in de buurt. En voor de helft dragers van pampertjes met verschillende maten. Voor elk wat wils dus. Zelf heb ik eens uit voorzorg duizend billendoekjes gekocht. Je zou toch meemaken dat er eens mis gegrepen werd? ’t Wordt even moeilijk om van billendoekjes naar de politiek in Leek over te gaan. Welk bruggetje is er voorradig? In de kamer in het gemeentehuis waar altijd de raadstukken klaarliggen lagen er ook voor elk raads-  en vervangend raadslid twee belangrijke boekwerken klaar. Jaarrekening 2014 en de felbegeerde Kadernota voor de komende vier jaar. Een geschrift dat raadsleden niet  mis mogen grijpen. Zie hier het ‘zwakke’ bruggetje. In deze kadernota staan de financiële grenzen van de schatting voor 2016 en een blik op de nabije toekomst. Tijdens de behandeling van vooral de kadernota is het voor de partijen zaak algemene bespiegelingen naar voren te brengen en beslispunten vast te stellen. Ik geef toe, opa’s schrijven liever over hun nazaten en de daarbij behorende belevenissen, maar ook de kadernota kan heel interessant zijn. Neem programma 8 Recreatie en Groenvoorzieningen. (Alle portefeuilles zijn onderverdeeld in programma’s. Van programma 1 Werk en Inkomen tot programma 12 Bestuur) Zo ook programma 8 Recreatie en Groenvoorziening. Ik citeer ‘De Eikenprocessierups komt steeds meer voor in deze regio. De brandharen die deze rups in zijn directe omgeving verspreidt, leidt tot hoge mate van irritatie (huid en ademhaling) bij mens en dier die in de directe omgeving van deze rupsen komen. Nesten worden door ons verwijderd en geruimd om overlast te beperken. De populatie en het voorkomen van deze rupsen neemt nog steeds toe’. Tot zover het citaat. Na uitleg over een cijfer op het onderhouden van het groen volgt het toch wel opzienbarende voorstel om bij dit onderwerp het aantal personeelsleden met 4 fte terug te brengen. Dit op basis van natuurlijk verloop, met als resultaat 35.000 euro besparing. Dit terwijl de eikenprocessierups bij het leven aan het voortplanten is en eigenlijk op nog snellere wijze verwijderd dient te worden. Je zou denken extra personeel nodig om bezoekers van o.a. Nienoord te redden van vreselijke jeuk door deze boomkruiper. Lijkt mij dus voer voor de raadsleden en iedere liefhebber van picknicken of struinen in de weelderige Leekster natuur. Ook een belangrijk onderwerp en ietsjes ‘uit de vertrouwelijkheid’ naar buiten gebracht het volgende onder het kopje ‘Kwaliteitsimpuls en imagoverbetering’. Citaat: ‘In goed overleg met de gemeente Noordenveld worden de ontwikkelingen van Terheijl en Oostindië op elkaar afgestemd. Om landschappelijke voorinvesteringen te kunnen doen, is hiervoor eveneens een krediet voor 2016 opgenomen van 200.000 euro’. Einde citaat. Laat dit even rustig tot u doordringen. Denk aan het natuurlijke Terheijl en het nog braak liggend terrein. Droom of baggel even door en zie het Drentse Baggelveld verweven met natuurlijk wonen over de niet meer heilige provinciegrens in de wijk Oostindië. In gedachten loop ik met onze spiksplinternieuwe kleindochter Jinthe hand in hand door dit natuurlijke gebied. Af en toe de ogen even dicht om samen verleden en heden in elkaar over te laten gaan.  ‘Ik groet u’. ‘Moi’.