Man met de hamer

Michiel van der Linden

Voorzitter werkgroep Samen uit Leek

‘Samen uit Leek is een initiatief dat ontstaan is vanuit de gemeenteraad van Leek. Er werd bedacht dat het leuk zou samen om samen wat met de burgers te organiseren, in het kader van het afscheid van de gemeente Leek. Omdat het ons leuk leek om vanuit de gemeente wat aan te bieden, is er een werkgroep opgericht die zich bezig zou houden met het coördineren van dit gezamenlijke afscheidsfeest. Met de burgers willen wij er een mooi afscheid van maken, waar zoveel mogelijk mensen aan deel kunnen nemen. Voor elk wat wils, dat is het uitgangspunt.
Zelf ben ik namens de Partij van de Arbeid actief in de gemeenteraad van Leek. Vanuit die functie ben ik bij de werkgroep terecht gekomen, waar ik voorzitter van ben.
Om dat te bewerkstelligen hebben we alle verenigingen in de gemeente Leek gevraagd een bijdrage te leveren aan het afscheidsfeest. We zijn hier vier maanden al mee begonnen. In die maanden hebben we verenigingen benaderd en gevraagd mee te denken over het feest. We hebben al een mooi aantal aanmeldingen, waaronder een aantal koren. Het grootste gedeelte van het programma staat nu, maar verenigingen kunnen zich nog steeds aanmelden voor het feest. Dat kan via de griffier van de gemeente Leek via griffier@leek.nl of via mijn eigen e-mailadres: m.vanderlinden@leek.nl.
Wat ik zelf leuk vind om te zien – en wat ook tekenend is voor de gemeente Leek – is dat op het moment dat wij de oproep plaatsten, wij direct allerlei enthousiaste reacties kregen. Neem nu de verschillende koren die komen optreden. Behalve de vaste kosten, zoals het inhuren van een dirigent, treden zij geheel gratis op. Dat enthousiasme is bijzonder om te zien en sterkt ons in het idee om er een prachtig afscheid van te maken.
Momenteel zijn de voorbereidingen dus in volle gang. Het is niet zo dat we nog wekelijks bij elkaar zitten. Het programma is grotendeels bekend maar, ik zeg het nogmaals, verenigingen kunnen zich nog altijd aanmelden om deel uit te maken van het afscheid. Er is plaats voor iedereen!’