Man met de hamer

Wisse Hummel

Voorzitter Vereniging Plaatselijk Belang Een

‘Vereniging Plaatselijk Belang Een bestaat al bijna 40 jaren. Zelf ben ik als geboren Eener toegetreden tot het bestuur van Plaatselijk Belang in 2009 als secretaris. Daarvoor was ik vooral in het dorp actief met het organiseren van feesten en partijen. Als bestuur Plaatselijk Belang zijn we ook actief met serieuzere zaken voor het dorp. Zo zijn wij nauw betrokken geweest bij het behoud van onderwijs, door de realisatie van een multifunctionele accommodatie in Een. Dat was een heftige alsook waardevolle tijd, wat tekenend is voor wat wij als Plaatselijk Belang ook doen. Wij zitten als het ware op de hoek van de participatie in de samenleving. In die periode ben ik ook voorzitter geworden, omdat onze oud-voorzitter helaas ziek werd. Dat is nu zo’n zeven jaar geleden.
In het zeskoppige bestuur hebben wij een mooie mix, uiteenlopend van burgers en ondernemers uit Een. Dat levert sfeervolle vergaderingen op. We zijn actief betrokken bij voorzieningen als website eencity.nl, buurtpreventie, AED alsook jaarlijkse activiteiten zoals de intocht van Sinterklaas, paasvuur en de 4 mei herdenking. Daarnaast zijn we gesprekspartner van de gemeente Noordenveld bij thema’s als woningbouw, onderhoud openbare ruimte en voorzieningen. Dat was ook het geval bij de realisatie van MFA de Schans, wat een mooi voorbeeldproject op het gebied van participatie is. We hebben met vrijwilligers, ondernemers, en de gemeente heel prettig samengewerkt met als resultaat een energieke MFA.
De participatie in Een is bijzonder, maar ook kwetsbaar en broos. Het nieuwe college heeft veel ambities op het gebied van participatie, maar dat vergt dan ook uitvoerende daden. We merken de laatste tijd dat er met toezeggingen te weinig gedaan wordt. Dat kan dan bijvoorbeeld gaan over de toegezegde aanpak van wegen in Een, waar al te lang niets gebeurt. Tegelijk is Een ook een ondernemend dorp en door het nemen van initiatief en samenwerking komen we hier ook uit. Als het er op aankomt, dan pakken we ’t ook op. Zo doen we dat in Een.’