Man met de hamer

Epko Bult

Voorzitter Historische Kring Leek

‘Vanuit mijn interesse voor de lokale historie, ben ik betrokken geraakt bij de Historische Kring Leek. Ik ben in 1969 naar Leek gekomen en later naar Tolbert verhuisd. De Historische Kring Leek houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Leek en omstreken. Want ook Nietap is natuurlijk onlosmakelijk verbonden aan Leek.
De Historische Kring komt momenteel maar beperkt bij elkaar. Het bestuur ontmoet elkaar nog, maar de lezingen en de algemene ledenvergadering konden geen doorgang vinden. Jammer, want van de 500 leden komen er toch al zo’n 80 à 90 op zo’n vergadering af. Dat kan nu natuurlijk niet.
De Historische Kring Leek is gevestigd in de voormalige bodewoning in Leek. Mensen kunnen daar op afspraak in klein gezelschap nog langs komen. We hebben in ieder geval een toezegging voor vijf jaar dat we de bodewoning als uitvalsbasis mogen gebruiken. Ook onze rijke bibliotheek is er gevestigd.
Ondanks dat bijeenkomsten grotendeels geschrapt zijn, kunnen we ons nog wel met andere dingen bezig houden. Zo geven we boeken uit en is er eens in de drie maanden het blad ‘Historisch Leek’, waarvan Geert Hadders de redactie voor zijn rekening neemt. Jaarlijks stelt dat blad een ander dorp uit de regio centraal. Van Oostwold tot Lettelbert.
We merken dat men zeker geïnteresseerd is in de regionale geschiedenis. Men wil informatie over onder meer hun ouderlijk huis vergaren, maar is ook breder geïnteresseerd. Zo brachten we een boek over de Scheepsvaart in Leek uit, en verleenden wij medewerking aan het boek over de bevrijding van Zevenhuizen. Verder kent Leek een rijke Joodse geschiedenis. De Historische Kring Leek was één van de betrokken partijen die de Stolpersteine (ook wel struikelstenen genoemd) meehielp realiseren. Ook onze samenwerking met Nienoord is heel nauw te noemen, zo verzorgden wij mede de tentoonstelling over de Leekster scheepvaart.
Zelf stop ik binnenkort als voorzitter van de Historische Kring. We hebben al een vervanger op het oog, maar dat is nog niet rond. Uiteraard blijf ik mij inzetten voor de Historische Kring. Ik mag graaag bezig zijn met het blad en de uitgave van historische boeken.’