Man met de hamer – Bert Katerborg

Voorzitter Stichting Autisport Leek

‘Sinds 1 januari 2018 ben ik de nieuwe voorzitter van Stichting Autisport Leek (kortweg SAL, red.). Ik ben bij de Stichting betrokken geraakt, omdat mijn dochter voetbalt bij SAL. De Stichting is nog erg jong, hij is opgericht in juni 2015. Omdat het nog zo’n jonge organisatie is, zijn vele handjes meer dan welkom. Zodoende ben ik vorig jaar bij het bestuur van de stichting terechtgekomen. Lena van der Kaap is sinds 1 januari gestopt als voorzitter van de stichting en nu heb ik het stokje overgenomen.
De werkzaamheden als voorzitter, zijn nogal uiteenlopend. Enerzijds zijn er de vergaderingen en het organiseren van verscheidene evenementen, anderzijds zijn er de praktische dingen zoals het inschenken van koffie.
Qua organisatie doen we veel samen met Autisport Glimmen. We regelen vaak onderlinge wedstrijden en omdat wij korte lijntjes hebben met hen hebben, is de organisatie hiervan niet erg lastig. Het wordt wel lastiger wanneer wij het wat breder willen trekken. Ondanks dat het initiatief goed wordt ontvangen in de regio, zijn er nog niet veel Autisport-teams in de buurt. Wedstrijden tegen ploegen uit andere provincies, is dan ook lastig.
Bij Stichting Autisport Leek hebben we twee leeftijdscategorieën: 6 tot en met 12 jaar en 12 tot en met 18. Bij de jongste categorie hebben we inmiddels twaalf spelers, maar bij de oudere jeugd nog maar twee. Dat laatste team wordt dan aangevuld met reguliere spelers, of zij spelen zelf in een regulier team mee. Uiteindelijk is dat ook het ultieme doel van deze mooie Stichting: de voetballers op den duur laten meedraaien in reguliere voetbalteams. We willen de komende jaren doorgroeien en ervoor zorgen dat spelers uit Autiteams mee kunnen draaien in reguliere ploegen.
We richten ons op de jeugd en hopen hierin stappen te maken. We organiseren sport voor kinderen met ass (autisme en daaraan gerelateerde problemen), maar ook kinderen die om een andere reden niet in een regulier verband kunnen sporten, zijn welkom. Geïnteresseerden kunnen zich uiteraard altijd aanmelden via onze site (www.autisportleek.nl). Ik hoop dat we de komende jaren meer leden krijgen en deze mooie stichting kunnen blijven uitbreiden.