Man met de hamer – Gert Mathijs Cazemier

Voorzitter Speelweek Leek

‘Drie jaar geleden raakte ik betrokken bij de Speelweek Leek. Dat gebeurde eigenlijk via via. Twee jaar geleden trad ik toe tot het bestuur en sinds vorig jaar ben ik voorzitter van de Speelweek Leek. Vanuit mijn werk in de zorg, werd ik snel enthousiast over het idee van de Speelweek en raakte ik overtuigd dat ik mij hiervoor wil gaan inzetten. Ik ken het concept vanuit Grijpskerk, waar ze ook een speelweek hebben. Voor mij is het dus geen onbekend fenomeen.
De speelweek in Leek bestaat al meer dan veertig jaar. Dat geeft wel aan dat het ontzettend populair is. Eigenlijk is de speelweek altijd in samenwerking met een maatschappelijke organisatie georganiseerd. Ook dit jaar is dat het geval, want we werken samen met Sociaal Werk De Schans (onderdeel van de Tinten Welzijnsgroep).
Het unieke aan de Speelweek is het feit dat we vijf dagen voor het eind van de zomervakantie ons inzetten voor de kinderen. Dit altijd aan de hand van een thema. Dit jaar is dat Disney. De activiteiten worden niet alleen voor kinderen uit Leek, maar ook voor omringende dorpen georganiseerd. Ook kinderen die uit gezinnen komen waar ze minder te besteden hebben, kunnen meedoen.
Dit jaar vindt de speelweek van 19 tot en met 23 augustus plaats. De inschrijving is reeds gesloten. We hebben weer 230 aanmeldingen. Dat is ook ons streven. Om alles in goede banen te leiden, zijn er zo’n zestig à zeventig vrijwilligers aanwezig. Veel van die vrijwilligers deden vroeger zelf ook mee aan de speelweek. Dat is erg mooi om te zien. Op de speciale avond voor de groep 8 leerlingen, zie je dat veel kinderen zich al aanmelden als vrijwilliger voor het komende jaar. Dat geeft wel aan dat er tijdens de speelweek een groot familiegevoel heerst. Er ontstaan vriendschappen die tot in lengte van jaren blijven bestaan. Dat is één van de vele redenen waarom wij ons hier vrijwillig voor inzetten!’