Man met de hamer – Maarten Bunnik

Voorzitter Stichting Muziek en Cultuur Peize

“We zijn sinds 1 januari van dit jaar geen coöperatie meer, maar een stichting en daarom heten we sinds kort Stichting Muziek en Cultuur Peize (MCP). Wij ondersteunen in Peize allerlei initiatieven op het gebied van muziek en cultuur. De stichting, voorheen coöperatie, bestaat sinds juni 2018 en ik heb, samen met Joost Jansonius en Caroline de Werd Eijsink, de stichting opgericht. Er zijn veel mensen met geweldige ideeën om iets met cultuur of muziek te organiseren, maar die zien op tegen het geregel. Veel van dat geregel, zoals financiën, vergunningen, promotie en bijvoorbeeld techniek nemen wij, als MCP, uit handen. Wij hebben alle drie grote affiniteit met muziek. Ik speel zelf helaas geen instrument, maar ik werkte vroeger in de kroeg als barkeeper en DJ en ik kan erg genieten van festivals.
Ook proberen we als stichting een coördinerende rol te vervullen. Zo werken we goed samen met vereniging Volksvermaken Peize en lokale horeca. Als voorzitter heb ik veel contact met de gemeente Noordenveld over subsidie en vergunningen. We hebben als MCP samen met de horeca een uniform muntjessysteem bedacht. Een voorbeeld van een evenement die we ondersteunen is PaisSonic. Dit is een minifestival, waar verschillende muzikanten en bands optreden die allemaal een bepaalde link hebben met het dorp Peize. De vorige editie deden er zo’n 17 of 18 bands mee. Op deze manier kan je toch zeggen dat het iets van het dorp is. Afgelopen jaren kon dit helaas niet doorgaan, de reden daarvan weten we allemaal wel. Een ander muziekevenement is Brinkpop. Dit feest vindt plaats op de Brink in Peize en bestaat uit een serie van zes zondagmiddagen in de zomermaanden. Afgelopen zomer hebben we dit op een creatieve manier in een alternatieve vorm door kunnen laten gaan als ‘Brinkpop in de Tuun’.
We hebben toen in de tuin van Café Ensing op kleinschalig niveau dit door kunnen laten gaan. Voordat ik scheve gezichten krijg, vermeld ik erbij dat dit in de periode was tussen de eerste en de tweede lockdown in, toen mochten we nog iets meer dan nu. De grootste uitdaging de komende maanden is om de mensen weer enthousiast te maken om initiatieven op te pakken. Hier moeten we wel ons best voor doen, maar ik heb er vertrouwen in dat ons dat gaat lukken.”