Manifestatie JONG en Protestantse Gemeente slaan de handen ineen

 

500 jaar reformatie, een cultureel thema

RODEN – Manifestatie JONG zal vanaf 13 oktober tot en met 5 november  voor de derde maal plaatsvinden. In Roden zullen verschillende kunstenaars en musici een maand lang hun kunsten vertonen in verschillende exposities. Dit jaar is er echter een extra thema aan de manifestatie toegevoegd, namelijk ‘500 jaar reformatie’. Een initiatief waar de Protestantse Gemeente Roden-Roderwold maar al te graag aan mee wilde werken.
In de Catharinakerk te Roden zitten kunstenaar en initiatiefnemer Fokko Rijkens, predikant Walter Meijles en kerkrentmeester Wim Vrieling achter een kopje thee. Daar vertellen zij enthousiast over de aanstaande manifestatie en de rol van de kerk hierin. Het ontstaan van Manifestatie JONG en de combinatie met de kerk, kwam van Fokko. ‘In 2013 hebben wij de manifestatie voor het eerst georganiseerd. We zaten toen midden in de crisistijd, waardoor bezuinigingen in de cultuur ervoor zorgden dat jonge kunstenaars en musici moeite hadden een podium te vinden. Om ze een steuntje in de rug te geven, organiseerden we dus die manifestatie en dat werd een groot succes. Vandaar dat wij het dit jaar voor de derde keer organiseren’, zegt Fokko. De manifestatie werd en wordt gehouden in kunstencentrum K38, al wordt dit jaar ook de Catharinakerk gebruikt als expositieruimte. Deelnemende kunstenaars komen onder andere van Minerva in Groningen of zijn reeds afgestudeerd aan het conservatorium.
De combinatie met de kerk, ontstond een aantal maanden terug. Wim Vrieling vertelt hierover. ‘500 jaar reformatie is een landelijk thema, wat in heel Nederland gevierd wordt met een breed aantal activiteiten. Als Protestantse Gemeente Roden-Roderwold doen wij nu in combinatie met JONG mee, door onze kerk als expositieruimte beschikbaar te stellen. Naast een expositie zullen wij een leestafel over Maarten Luther inclusief foto’s hebben. En informatie over de ontwikkeling van cultuur naar aanleiding van de reformatie en de ontwikkeling van cultuur in Drenthe.’
Afgestudeerd theoloog en predikant van de Protestantse Gemeente, Walter Meijles, wijdt uit over de rol van Maarten Luther en waarom hij juist zo belangrijk is geweest. ‘Luther maakte zich zorgen over de kerk, die zich steeds meer bezighield met het verkopen van aflaten in plaats van het uitoefenen van het geloof. Deze aflaten, waarmee gegarandeerd werd dat de zonden van een persoon tegen betaling werden kwijtgescholden, leverden de kerk veel geld op maar droegen niet bij aan het uitoefenen van het geloof. Vandaar dat Luther 95 stellingen op de deur van de kerk in Wittenberg spijkerde, waarin stond wat hij allemaal wilde veranderen binnen de kerk. Daarnaast vertaalde Luther de Bijbel in het Duits, waardoor mensen die geen Latijn konden ook de Bijbel konden lezen. Ten tijde van de boekdrukkunst was dit een gigantische ontwikkeling. Vergelijkbaar met de opkomst van het internet.’ Een onderdeel van Manifestatie JONG is dat bezoekers dit jaar eigentijdse stellingen kunnen aanleveren. Deze kunnen zij bij de exposities doorgeven en deelnemers maken kans op een Playmobil poppetje van Maarten Luther.
De reformatie die volgde op de stellingen van Luther, bracht veel culturele veranderingen mee. Fokko: ‘De reformatie heeft veel betekent voor de kunst, waardoor het thema goed gekoppeld kon worden aan Manifestatie JONG.’ Gezien de samenwerking tussen de Protestantse Gemeente en de manifestatie, leek het Fokko leuk om gebruik te maken van de paradewagen die de Protestantse Gemeente tijdens de Rodermarkt presenteerde. Deze editie van de Rodermarkt was de eerste keer dat de Protestantse Gemeente meedeed aan de parade. Walter: ‘Ik ben nog niet zo lang predikant hier in Roden, maar vond het idee van de parade erg leuk. Toen dacht ik: waarom doen wij niet mee? Ik heb toen eens geïnformeerd bij een voormalige basisschool juf over de mogelijkheid. Zij vertelde mij dat ze twijfelde of wij genoeg animo van binnen de kerk konden vinden. Ik ging eens voorzichtig informeren en al gauw hadden we een harde kern van zo’n twintig bouwers op de been. Daarnaast waren er vijfentwintig dames die roosjes haakten en allerlei decoraties op de wagen beplakten. Toen even later ook tieners en kinderen zich aansloten, kwam de teller al op tachtig vrijwilligers te staan! Ongekend.’
Een geslaagd experiment dus. ‘Ons thema was: de kerk in het midden laten. Dat betekent dat je niet te moeilijk moet doen en er niet te zwaar aan moet wegen. Het was dan ook een eis dat eenieder die meedeed niet op zijn tandvlees mocht lopen. Natuurlijk werd er gebuffeld, maar ik wilde niet dat men het harstikke druk zou krijgen. Het moest wel leuk blijven’, zegt Walter. Op de vraag of de Protestantse Gemeente ook volgend jaar weer mee zal doen, kan Walter nog geen antwoord geven. ‘Daar kan ik nog geen uitspraken over doen, zo kort naar de Rodermarkt. Daarnaast is het een democratisch proces. Als genoeg mensen mee willen doen, dan zijn we er volgend jaar vast weer bij.’
Op de paradewagen waren meerdere kerkelijke aspecten te zien, waarvan Fokko graag gebruik wilde maken voor de manifestatie. ‘Het werd mij al vrij snel duidelijk dat ik de hele wagen niet kon gebruiken, maar de kerk en de Bijbel die op de wagen stonden kon ik wel gebruiken’, zegt Fokko. De vergunning voor het gebruik van de metershoge kerk moet nog wel rond zijn, maar dat is bijna geregeld volgens Fokko. De kerk zal dan voor K38 komen te staan.
De kerk hoopt door mee te doen aan de manifestatie aan te tonen hoe open zij zijn. ‘We richten ons steeds meer op de ‘open kerk’. Een kerk midden in de samenleving. Zulke evenementen dragen hier aan bij. Daarnaast organiseren wij ook concerten en beginnen wij binnenkort met wandelingen vanuit de kerk. Kortom, we proberen echt te laten zien dat wij een open instituut zijn’, besluit Wim.