Mantelzorg en een baan, dat is een ingewikkelde puzzel

Werkgevers infoloket voor mantelzorg

NOORDENVELD – Maak werk van mantelzorg! Dat is een van de boodschappen die het Naoberloket Noordenveld uitdraagt. Het project Naoberloket Werk & Mantelzorg ondersteunt arbeidsorganisaties uit de gemeente Noordenveld op het gebied van werk en mantelzorg. Harm van Dijk is boegbeeld van dit project. Het Naoberloket is dagelijks bereikbaar aan de Eerste Energieweg 14C in Roden. Persoonlijk contact kan ook.  Elke eerste dinsdagmiddag van de maand van 16.00 tot 18.00 uur is er een inloopspreekuur voor werkgevers die informatie willen hebben over mantelzorg.

Harm van Dijk: ‘Veel werknemers hebben of krijgen te maken met mantelzorg. Er wordt gesproken van 1 op de 6 van alle Nederlandse werknemers. In de toekomst denk ik dat dat wel eens 1 op de 4 werknemers kunnen zijn. Ouderen bijvoorbeeld, blijven tegenwoordig langer zelfstandig thuis wonen. De kans is dus groot dat er in elk bedrijf werknemers werken die naast hun dagelijkse arbeid langdurige en vaak ook ingewikkelde zorg aan naasten bieden.  Je praat over mantelzorg als iemand meer dan 8 uur per week zorg geeft – en dat voor een langere periode –  aan bijvoorbeeld een chronisch zieke partner, een gehandicapt kind of een hulpbehoevende ouder. De grootste groep mantelzorgers is tussen de 45 en 60 jaar.  Voor werkgevers is mantelzorg dan ook een gegeven. Wij bieden voor hen de mogelijkheid om  hen bij te staan.’

Hoe mantelzorg te combineren met werk, is vaak een heel lastige opdracht. Het Naoberloket Noordenveld wil met het oplossen van die puzzels meedenken, adviseren en met oplossingen komen die ten goede komen aan zowel de werkgever als de werknemer.  En dat dan vooral met raad en daad. ‘Voor werknemers is er in feite  er sprake van een dubbelfunctie en dus ook van een dubbele belasting. Niet alleen fysiek, maar zeker ook emotioneel. Mantelzorg is niet iets waarom je vraagt. Het komt op je pad, het overkomt je. Mantelzorg verlenen is ook nooit leuk. Je doet het, omdat je het moet doen. Een gegeven dat kan leiden tot ziekmeldingen en verzuim bij werknemers. Ondernemers zitten daar niet op te wachten, want een zieke werknemer kost de onderneming geld. Mantelzorg is in die zin een onderwerp dat zowel werknemer als werkgever aangaat. Daarom is aandacht voor werk en mantelzorg van wezenlijk belang. Het streven is om naar een mantelzorg vriendelijk beleid te gaan,’ zegt Harm van Dijk.

Het project Naoberloket Werk & Mantelzorg heeft een looptijd van twee jaar met nog een optie voor een derde jaar. De gemeente Noordenveld en het Ondernemers Contact Noordenveld (OCN) staan borg voor de financiering. Welzijn in Noordenveld biedt ondersteuning aan dit project. Deze organisatie heeft banden met het Contactpunt Mantelzorg Noordenveld, heeft een mantelzorgconsulente in dienst en geeft cursussen aan mantelzorgers. Ook hebben zij vrijwilligers in hun bestand die kunnen bijspringen als het gaat om mantelzorgverlichting. Burgemeester Klaas Smid gaf onlangs ook een reactie op dit onderwerp. ‘Ook een aantal van onze werknemers combineren werk met mantelzorg. Wij dragen als werkgever bij aan een verantwoorde combinatie van beide. Bijvoorbeeld door medewerkers de mogelijkheid te bieden flexibel te werken en kortdurend of langdurig zorgverlof op te nemen. Maatwerk is hierbij het sleutelwoord waarbij goed in gesprek zijn en blijven met de mantelzorgers een voorwaarde is.’

Tegenwoordig worden door het project Werk & Mantelzorg ook stikkers uitgereikt aan bedrijven die een mantelzorg vriendelijk beleid uitdragen.  ‘Wij willen toe naar een grotere bewustwording onder werkgevers. Daarna kun je verder gaan werken aan het uitvoeren van beleid. Wij adviseren altijd wel het begrip mantelzorg goed uit te werken. Wij geven hierbij de werkgever ondersteuning. We bieden maatwerk, want geen enkele situatie is vergelijkbaar.  Wat we vooral ook doen is er op een positieve manier naar kijken.’

Harm van Dijk merkt dat veel werkgevers niet weten of hun werknemers ook mantelzorg taken hebben.  ‘Het komt pas aan de orde als het zich voordoet. Dan is het vaak ook al te laat om nog goede  acties te ondernemen. Er is dan al vaak sprake van uitval of verzuim. Een goed mantelzorg beleid maakt dat je als werkgever open staat voor het bespreken van de zorgen van de werknemer. Dat biedt openingen om verder te gaan. Natuurlijk, ook werknemers lopen niet altijd te koop met hun problemen en vinden het zelf vaak ook lastig om dit onderwerp aan de orde te brengen. Toch is het goed voor de werkgever om belangstelling te hebben voor iemands thuissituatie. En weet je, met een goede oplossing zijn beide partijen tevreden. Aandacht voor werk en mantelzorg is van wezenlijk belang en levert met mantelzorgvriendelijk werken een win-win situatie op.’

Info op ww.naoberloket.nl of kom langs op het inloopspreekuur elke eerste dinsdag van de maand van 16.00 tot 18.00 uur aan de eerste Energieweg 14c in Roden. Even langskomen voor informatie is kosteloos. Het Naoberloket richt zich op alle bedrijven in de gemeente Noordenveld met werknemers in dienst.  Bellen met  Harm van Dijk kan ook op 050 820 09 59.

Tien redenen

Mantelzorg vriendelijk beleid verdient zich dubbel en dwars terug. Niet alleen in financieel opzicht, maar zeker ook immaterieel.

  1. Meer productiviteit
  2. Meer loyaliteit en betrokkenheid
  3. Minder (ziekte)verzuim
  4. Meer vitaliteit en gezondheid
  5. Minder verloop, minder uitval
  6. Behoud van kennis en ervaring
  7. Minder vervangingskosten
  8. Meer plezier in het werk
  9. Meer medewerkerstevredenheid
  10. Positief bedrijfsimago