Mantelzorgers: ‘Zoek steun en vraag hulp’

RODEN – Trieneke Engels en Saakje van der Haak (foto) weten als geen ander hoe het is om mantelzorger te zijn. Trieneke Engels haar man dementeert en woont al 2 jaar in een verpleeghuis. De partner van Saakje van der Haak had ook dementie. Hij is in juli van dit jaar overleden. Via het Contactpunt Mantelzorg Noordenveld hebben beide dames elkaar leren kennen. Daar ontstond een klik en sindsdien trekken zij samen op om vooral creatieve ontspannende activiteiten te organiseren waar mantelzorgers aan deel kunnen nemen. De belangrijkste boodschap die zij mee willen geven is de oproep om toch vooral steun te zoeken en hulp te vragen. ‘Dat kan bij professionele organisaties als WiN, gemeente of een zorgorganisatie. Blijf niet met je vragen zitten, maar los die op met behulp van anderen.’

November staat landelijk bekend als de maand van de Mantelzorger. Al jaren wordt deze maand in de gemeente Noordenveld door Welzijn in Noordenveld en het Contact Punt Mantelzorg aangegrepen om het vele werk dat mantelzorgers verrichten onder de aandacht te brengen. Hennie Verbeek – de Jong, bij WiN actief in de ondersteuning van mantelzorgers, geeft aan dat dit jaar voor het thema ‘Onzichtbare Helden’ is gekozen. ‘In deze novembermaand mag de zorg die mantelzorgers verrichten gezien worden. Onzichtbare Helden worden op die manier in de schijnwerpers gezet. Mantelzorgers zijn de echte ervaringsdeskundigen. Hun zorg voor een naaste, een partner, kind, ouder is vaak zwaar. Het is daarom goed om juist van hen te horen wat een mantelzorger allemaal overkomt. In deze maand organiseren wij een aantal activiteiten die bij het thema ‘Onzichtbare Helden’ aansluiten. Van informatief tot gewoon een lekkere ontspannende bezigheid.’

Trieneke Engels woont in Nietap en haar partner Ronnie is dementerend. ‘Ronnie is er slecht aan toe. Heel intriest om je man zo te zien afglijden en je eigenlijk niets daartegen kunt doen. Hij woont nu in een verpleeghuis. Dementie is een nare ziekte. Het begint sluipenderwijs. In het begin denk je, ach ja, het gaat wel, maar gedurende de jaren komen de echte zorgen, want je man wordt niet meer beter. Het houdt je altijd bezig, 24 uur per dag. Dit is niet wat je wilt meemaken, maar het is ons overkomen.’ Saakje van der Haak vertelt eenzelfde verhaal al kent dementie vele verschillende vormen en is niet het ene geval van dementie met het andere te vergelijken.  ‘Zo’n 10 jaar geleden veranderen bij man zijn stemmingen. Hij werd vergeetachtig. Op een gegeven moment komt de diagnose binnen, dementie. Dan komen de echte zorgen. Het heeft veel impact gehad op ons leven. Mensen zijn ook weggebleven omdat zij er niet mee om konden gaan. Je stapt in een heel andere wereld binnen. Ik kreeg te maken met afkortingen als Wmo, PGB, WLZ en instanties waar ik nog nooit mee te maken had gehad. Ik vond het vreselijk om daar mijn weg in te moeten vinden. Wij woonden toen in Zuidlaren en iemand van MEEDrenthe hielp ons op weg in die wirwar van regels. Daar zijn we erg mee geholpen. Later zijn we naar Roden verhuist, want we zochten een aangepaste woning. Bij dementie doe je steeds een stapje terug. Niet alleen je partner, maar ook jezelf. Toen mijn man naar dagbesteding ging en het busje voor het eerst kwam voorrijden had ik tranen in de ogen. Dat deed pijn en ik zie het nog altijd voor mij.’ Trieneke Engels beaamt dat gevoel. ‘Datzelfde overkwam mij ook. En daarbij, ik kwam in een enorme leegte terecht. Kijk, diegene die ziek is krijgt vaak alle aandacht. Voor mij was er niks, alleen een diep gat. Toen hij verhuisde naar het verpleeghuis zat ik alleen thuis. Ik vond het verschrikkelijk. Daarom dan ook een oproep voor iedere mantelzorger ‘zoek steun en vraag hulp’. Dat is zo belangrijk. De leegte moet opgevuld worden en het is mooi als je dat samen kunt oplossen.’

Zowel Saakje van der Haak als Trieneke Engels hebben zich opgegeven als vrijwilliger bij het Contactpunt Mantelzorg Noordenveld. Dat was tijdens de dag van de mantelzorg in Peize. ‘We hebben toen ja gezegd en aangegeven vooral creatieve activiteiten te willen opzetten,’ laat Saakje van der Haak weten. ‘We maken bloemstukjes, gaan schilderen en doen hand- en spandiensten. Het zijn vooral ook deze ontspannende bezigheden die het onderlinge contact tussen mantelzorgers versterkt. Wat doen voor een ander en het zelf ook nog leuk vinden, zo sta ik erin. Als ik zo nog wat voor een ander kan betekenen, dan wil ik dit wel doen.’

Het programma in de maand van de mantelzorg is divers van opzet. Op woensdag 10 november is de Dag van de Mantelzorg in café Ensing in Peize met een optreden van de Liedjesman en een stamppotbuffet. Graag aanmelden voor 5 november. Op 16 en 18 november wordt er met leerlingen van praktijkschool De Esborg een brunch verzorgt die thuis zal worden gebracht. Graag aanmelden voor 9 november. Op 19 november is er een online Bakworkshop door Buitersbakboerderij met daarbij de mogelijkheid om die dag met ondersteuners in gesprek te gaan. Graag aanmelden voor 12 november. Op donderdagmiddag 25 november is er een leuke Coenraad-wandelroute in het Mensingebos. De start is om 13.45 uur bij het museum van Mensinge. Graag aanmelden voor 23 november. Op maandag 29 november is er in Norg een Zorgcafé waarbij de mantelzorgondersteuner van WiN, een wijkverpleegkundige verbonden aan Icare en de Noordenveldwerker informatie geven over de hulp en ondersteuning die zij kunnen geven. Graag aanmelden voor 25 november. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. Opgave vooraf is wel nodig en kan via service@stwin.nl of telefonisch 050 3176500. Voor de dag van de mantelzorg en het Zorgcafé is een negatief corona testbewijs nodig.