Marjan Aubrey

In Beeld
Marjan Aubrey

HOOGKERK – Marjan Aubrey zit momenteel in Papoea Nieuw-Guinea, waar ze evangelisatiewerk doet voor de Gereformeerd Vrijgemaakte kerk. De ene week zit ze in de jungle, de week daarop in de beschaving. Met anekdotes als “Ik had zonder het te weten een groot mierennest meegesjouwd in mijn rugzak!” en “Even later komen ze terug met een onthoofde anderhalve meter slang” is haar leven in Papoea Nieuw-Guinea in ieder geval niet saai. Zij praat met de locals over hun geloofsovertuigingen en geeft cursussen over het geloof, en komt erachter dat de mensen in Papoea Nieuw-Guinea denken dat God geesten en demonen heeft aangesteld om bepaalde gebieden te beheren. Zo is er voor alles een demon, voor de vissen, de vleermuizen enzovoort. “De mensen in de cursus hebben een Bijbel, maar hebben nog zoveel meer uitleg nodig over wat er precies in staat er wat er bedoeld wordt”, vertelt ze. “We zijn er nog lang niet, maar we zijn dankbaar dat het een beetje begint door te dringen. Want wat zijn ze vermoeid door al hun bijgeloof en door de geesten die inderdaad delen gaan overnemen als je ze ruimte geeft.”

De Gereformeerd Vrijgemaakte kerk zal op 4 september een openluchtviering houden bij podium Nienoord in Leek. “Iedereen is welkom, de openluchtviering heeft een laagdrempelig karakter en is voor iedereen vrij te bezoeken”, zo meldt de organisatie.