Martin Weerd nieuwe voorzitter OVL

LEEK – Martin Weerd heeft vanaf 1 januari van dit jaar de voorzittershamer overgenomen van Dick Siersma, die vanaf het initiatief en oprichting van de OVL (Ondernemersfonds Van Leek) tot op heden voorzitter is geweest. Weerd maakt eveneens vanaf het initiatief en oprichting deel uit van het dagelijks bestuur van het OVL. Onder leiding van de nieuwe voorzitter gaat het bestuur werken aan een nog grotere bekendheid van het fonds. Het Ondernemersfonds Van Leek is een initiatief van het georganiseerde bedrijfsleven, met name de handels- en bedrijvenverenigingen. Door het ondernemersfonds kunnen collectieve voorzieningen via een projectaanvraag worden gerealiseerd. Door het fonds betalen alle ondernemers en non-profit instellingen mee aan de collectieve projecten. Het fonds zorgt voor een positieve stimulans en meerwaarde voor de gehele gemeente Leek. Het zorgt er tevens voor dat de ondernemende gemeente Leek een nog beter vestigingsklimaat krijgt dan het al heeft. Zie ook www.ondernemersfondsvanleek.nl.