Marum buigt zich over nieuwbouw Centrumplan Marum

MARUM – Sinds de Zonnehuisgroep in december te kennen gaf de nieuwbouwplannen in het nieuwe centrumplan van Marum in te trekken, zit de gemeente opgescheept met een probleem. Het hele plan dreigt, als er geen actie ondernomen wordt, tot stilstand te komen. De afgelopen weken is achter de schermen hard gewerkt om tot een oplossing te komen. Het doel: de zorgcomponent alsnog realiseren.

De gemeente voerde de afgelopen weken gesprekken met diverse zorginstellingen, investeerders en andere betrokkenen. Het college probeert om de financiële schade beperkt te houden als het gaat om de exploitatie van het gehele centrumplan. De huidige projectontwikkelaar heeft  aangegeven de  grondpositie van de Hoorn BV te willen overnemen, maar wel de invulling daarvan te willen wijzigen. In het oorspronkelijke plan zou hij de eerste bouwlaag realiseren, een commerciële ruimte met daarnaast een maatschappelijke ruimte met onder meer een bibliotheek en sociaal-cultureel werk.

Meerdere overleggen hebben geleid tot een principeovereenkomst met de projectontwikkelaar die als volgt luidt: Tot 1 april 2017 heeft de gemeente de mogelijkheid om zorgaanbieders c.q  investeerders aan te dragen die 40 zorgunits willen bouwen, dan wel willen laten bouwen plus het recht van de projectontwikkelaar om max.10 appartementen in de vrije sector te bouwen;

Lukt het niet om dit voor 1 april te realiseren dan heeft de projectontwikkelaar het recht om maximaal 30 appartementen te realiseren in de vrije sector, hetzij koop hetzij huur. Uitdrukkelijk beding daarbij is dat een en ander niet concurrerend mag zijn met de 19 levensbestendige woningen die Wold en Waard gaat bouwen.

Mocht het nieuwe plan om wat voor redenen niet lukken, wordt voor wat betreft de zorg onderzocht of een andere locatie tot de mogelijkheden behoort. Tijdens  de ontwikkeling van het centrumplan is de wetgeving op het gebied van zorg ingrijpend gewijzigd. Mensen blijven langer thuis wonen. Alleen mensen met een zware zorgindicatie kunnen nog worden opgenomen. De oorspronkelijk visie was om een zorgcentrum te bouwen dichtbij het centrum. De ontwikkelingen in de zorg vormen voor de gemeente aanleiding ook andere zorgvormen en locaties te onderzoeken ten opzichte van de oorspronkelijke planvorming. Op 1 februari buigt de raad van de gemeente Marum zich over deze nieuwe plannen.