Marumer Belang voor ‘dorp’ Marum


“Zonder dorpsbelangen dreigde Marum buiten de boot te vallen”

MARUM – Wat begon als een noodkreet, een dringende oproep is verworden tot een heuglijke gebeurtenis. Burgemeester Henk Kosmeijer nam vorige week het eerste exemplaar van de dorpsvisie van het dorp Marum in ontvangst. Met liefde, want het was de burgervader die begin 2017 Marum opriep om wakker te worden. “Na de herindeling veranderd er veel en groeit de rol van dorpsbelangenverenigingen en –stichtingen”, aldus Kosmeijer. “Marum had nog geen dorpsbelangen en dreigde daarom buiten de boot te vallen.” Dat probleem is getackeld. Want de dorpsvisie is samengesteld –in samenwerking met het dorp- door de gloednieuwe Stichting Marumer Belang.

“Na de oproep van de burgemeester zijn wij als groep enthousiastelingen aan de slag gegaan”, duidt voorzitter Jan-Willem de Vreeze. “We hebben drie themabijeenkomsten georganiseerd en vanuit het dorp, de inwoners kwamen daar veel punten uit naar voren. We kijken dan ook terug op goede gesprekken waar veel energie uit is gekomen.” En dat onder vrij hoge druk, stelt De Vreeze. “Begin oktober wilden we graag klaar zijn. Dan moesten we weten wat we willen, want de gemeentelijke herindeling wacht niet op Marum of op het Marumer Belang en we wilden niet achter het net vissen.” De dorpsvisie, die met hulp van Stichting Groninger Dorpen is geschreven, betreft een visie die continue in ontwikkeling. “Wat logisch is”, stelt De Vreeze. “Naarmate tijd verstrijkt en situaties veranderen zullen ook de wensen en behoeftes van de inwoners veranderen, en daarmee de visie.” Op het gemeentehuis troffen de bestuursleden een trotse burgemeester. “Het is belangrijk dat elk dorp een dorpsbelangen heeft. Daar hoort Marum nu ook bij en daar ben ik blij mee. Trots op zelfs, want juist in Marum is dit belangrijk. Marum is geen Nuis of Boerakker waar iedereen elkaar kent en de lijntjes kort zijn. Marum is een groter dorp, wat het belang van een verbindende factor als Marumer Belang groot maakt.” Duidelijk is dat er een mooie uitdaging ligt voor Marumer Belang, beseft ook het bestuur. Zij zullen zich onder meer gaan bezig houden met de energietransitie, woningbouw voor starters en gaan proberen recreëren in Marum op de kaart te zetten, samen met de kleine recreatie-ondernemingen en mini-campings. “En uiteraard ondersteunen wij burgerinitiatieven”, aldus De Vreeze. “Marumer Belang is er om de belangen van Marumers te behartigen en dat zullen we dan ook graag doen.” Meer informatie is te vinden op de nieuwe website www.marumerbelang.nl. Daar is ook de dorpsvisie te downloaden en kan men de agenda raadplegen over hetgeen er binnenkort allemaal te beleven is in mooi Marum.