Meer geld voor wegen, groen, scholen en duurzaamheid

Begroting Noordenveld klinkt als een klok

 

NOORDENVELD – Beslist geen zware bevalling, de begroting, volgens wethouder Jos Huizinga die financiën en belastingen in portefeuille heeft. Hij sprak van een ‘sluitende begroting met een gunstig meerjaren perspectief’, tijdens de presentatie van de begroting voor 2018 gistermiddag in de gemeentestand op de Jaarbeurs. Huizinga noemde de begroting een solide basis voor de volgende collegeperiode. De gemeente trekt de komende jaren bijna 9 ton uit voor nieuwe beleidswensen.

Zo trekt de gemeente extra geld uit voor onder andere het wegenbeleid, duurzaamheid een kwaliteitsimpuls voor de fietspaden, meer accent op de recreatieve- en toeristische sectoren en wil de gemeente het beheer van de openbaren ruimte naar een hoger plan tillen. Meer aandacht voor verzorgd groen (iets waar de gemeente regelmatig klachten over kreeg). Ook staat de nieuwbouw van scholen op de meerjarenbegroting die loopt tot en met 2021. De school in Veenhuizen wordt in 2018 als eerste aangepakt. In 2019 volgen de Marke en de Parel in Roden. Nog een lastige puzzel, zei wethouder Alex Wekema over de scholen in Roden. Het lastige zit hem in de centrumlocatie. Er zijn 4 mogelijkheden: nieuwbouw op de plek van de Marke of de Parel, het Nijlandspark of het terrein van de Hullen. Wekema hoopt de puzzel voor het einde van het jaar opgelost te hebben. In 2020 staat de school in Nietap op het programma. Twee zaken die niet in de begroting zijn opgenomen maar er wél zitten aan te komen: de centrumontwikkeling van Roden en de ontwikkeling van de Norgerduinen, waarvoor er in november een slotsymposium in de planning staat. Wethouder Kosters: “Voor de centrumontwikkeling in Roden zit er 7.5 ton in het Binnenstadfonds Roden. Maar daarmee ben je er niet. Wat er precies nodig is, valt nog niet te zeggen. Dat hangt af van het definitieve plan. Het is daarom niet in de begroting opgenomen, maar wel belangrijk om te noemen. En dat geldt ook voor het gebied Norgerduinen.”

Zorgenkindje blijft wel Veenhuizen, zegt burgemeester Klaas Smid. Zolang er geen besluit is over het wel of niet openhouden van de gevangenis en het afstoten van rijksbezittingen, blijft de toekomst onzeker. “Als blijk dat de gevangenis tóch dicht moet, heeft dat grote economische gevolgen voor het dorp. Het is belangrijk dat er zo snel mogelijk een nieuwe regering gevormd word. Dat er duidelijkheid komt. Toevoeging op de Werelderfgoedlijst zou ons kunnen helpen. Maar er is al veel kostbare tijd verloren door het uitblijven van een nieuw kabinet”, stelt Smid die de samenwerking met de provincie als essentieel bestempeld. “Cofinanciering kan ons net dat ene zetje geven dat we nodig zijn. De samenwerking is gelukkig erg goed.” Tot slot nog een (afval)meevaller: ieder huishouden in Noordenveld krijgt volgend jaar eenmalig 19 euro terug als gevolg van de opbrengst van de verkoop van Attero. “We hebben 280.000 euro teruggekregen. Dat willen we teruggeven aan de inwoners”, aldus Henk Kosters.